Sökning: "Smarttelefon"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade ordet Smarttelefon.

 1. 1. Fritidslärarnas användning av digitala verktyg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Sadelsten Viktoria; [2019]
  Nyckelord :IKT; Lärare i fritidshem; Digitala verktyg; TPACK;

  Sammanfattning : Samhället blir allt mer digitalt vilket har lett till stora förändringar i förskole- och skolverksamheter när det kommer till användningen av informations- och kommunikationsteknik. Därför har skolverket givit ut ett nytt reviderat tillägg till läroplanen (Lgr 11 2018). LÄS MER

 2. 2. Fritidslärarnas användning av digitala verktyg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Viktoria Sadelsten; [2019]
  Nyckelord :IKT; Lärare i fritidshem; Digitala verktyg; TPACK;

  Sammanfattning : Samhället blir allt mer digitalt vilket har lett till stora förändringar i förskole- och skolverksamheter när det kommer till användningen av informations- och kommunikationsteknik. Därför har skolverket givit ut ett nytt reviderat tillägg till läroplanen (Lgr 11 2018). LÄS MER

 3. 3. Smarttelefonen och vårt mående: Sambandet mellan smarttelefonanvändning och självskattad psykisk ohälsa bland universitetsstudenter i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Tanja Hallstadius; [2018]
  Nyckelord :Smarttelefon; smarttelefonanvändning; psykisk ohälsa; stress; ångest; depression; smarttelefonberoende; sociala medier; objektiv mätning; subjektiv skattning; smartphone; smartphone use; smartphone addiction; mental health; anxiety; social media; objective measurement; subjective estimation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Då smarttelefoner på kort tid har blivit oumbärliga verktyg i många människors vardag har frågor kring hur användare psykiskt påverkas av dem väckts. Studier har funnit samband mellan smarttelefonanvändning och psykisk ohälsa, men i många fall baserat på bristfälliga data. LÄS MER

 4. 4. Inomhuspositionering med tre olika tekniker – Bluetooth Low Energy, Wi-Fi och GPS : En jämförelsestudie av positioneringsverktyg vid inomhuspositionering

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik; Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Kevin Rasch; Dennis Lipponen; [2018]
  Nyckelord :Positioning; Indoor positioning; Positioning tools; Positionering; Positioneringsverktyg; Positioneringsteknik; Inomhuspositionering;

  Sammanfattning : Olika navigeringstekniker är något som människan använder sig av dagligen. Det är och har varit en viktig del genom tiderna, i början handlade det om att kunna navigera till havs med hjälp av stjärnorna och idag har många människor i världen någon form av smarttelefon som kan användas som navigeringsverktyg. LÄS MER

 5. 5. Hjälpmedel för att tydliggöra känslor hos personer med AST.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Karl Yngström; [2018]
  Nyckelord :Android; Affective Computing; Human Computer Interaction;

  Sammanfattning : Smarttelefoner är som kommunikationsverktyg mycket kraftfullt och tillåter kommunikation på nya sätt. Att använda teknologiska hjälpmedel för att assistera människor med psykiska funktionshinder är på framgång. LÄS MER