Sökning: "Smarttelefon"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade ordet Smarttelefon.

 1. 1. Digitala spel i mellanstadiets historieundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Anja Aldefors; [2020]
  Nyckelord :digitalt spel; spel; edutainment; app; mjukvara; multimedia; IT; IKT; smarttelefon; dator; pekplatta; Ipad; historia; SO; mellanstadiet; grundskolan;

  Sammanfattning : Detta är en kunskapsöversikt på högskolenivå. Frågorna som studeras är: Är det fruktbart att arbeta med digitala spel i historieundervisningen på mellanstadiet? Hur kan man arbeta med digitala spel i historieundervisningen på mellanstadiet på ett sätt som är kunskapsutvecklande? Syftet med arbetet är att kartlägga vilka för- och nackdelar det finns med digitala spel i historieundervisning på mellanstadiet. LÄS MER

 2. 2. Sambandet mellan universitetsstudenters skärmtid, sömn och upplevd stress : En korrelationsstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Anel Hatic; Peter Sturesson; [2020]
  Nyckelord :Stress; sleep disturbance; screen time; smartphone; KSQ; PSS-10; university students; Stress; sömnbesvär; skärmtid; smarttelefon; KSQ; PSS-10; universitetsstudenter;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka samband mellan stress, sömn och skärmtid på smarttelefon. Urvalet bestod av totalt 81 personer på ett universitet i södra Sverige. Två hypoteser testades. 1: hög grad av faktisk skärmtid är relaterat till en hög subjektiv stressupplevelse och hög grad av sömnbesvär. LÄS MER

 3. 3. "Var det bättre förr?" -En kvalitativ studie om smarttelefonanvändning och dess påverkan på sociala relationer

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Alfred Domberg; Edvin Wettéus; [2020]
  Nyckelord :Smartphone; smartphone usage; screen time; social relationship; social media;

  Sammanfattning : Smartphones seem to take increasingly bigger place in people's lives, and surveys show that the usage is more frequent amongst elders than ever before. Today, almost the entire population in Sweden is using a smartphone. With that comes new possibilities, but also new challenges. LÄS MER

 4. 4. IoT in research methods - Interactive Zipper: A study about a tangible interface

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Elmar Aliyev; Oujun Anders Xu; [2019]
  Nyckelord :user interface; human-computer; haptic interface; tangible interface; numeric scale; interactive zipper;

  Sammanfattning : Användargränssnitt är en viktig del av kommunikationen mellan människor och maskin. Tidigare så kallat människa-datorinteraktion var baserad på användning av hålkort vid kommunikation med datorer, detta ändrades under andra halvan av 1900-talet. LÄS MER

 5. 5. Konceptdriven designforskning för dynamisk applikationsanvändning : En studie för att främja användarupplevelsen av dynamiska applikationsförslag baserat på plats och tid

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Isak Helge; Christoffer Larsson; [2019]
  Nyckelord :User experience; app usage; Dynamic interface; Predictive app suggestions; Context-based app suggestions; Användarupplevelse; Applikationsanvändning; Dynamiskt gränssnitt; Förutsägande applikationsförslag; Kontextbaserade applikationsförslag;

  Sammanfattning : Den mobila användningen har ökat ordentligt de sista tio åren och smarttelefonen har blivit en viktig del av många människors vardag. Applikationer används i vår vardag och användningen av dessa kan reflektera vår vardag, dock så är gränssnittet på smarttelefonen statiskt och förändrar sig inte beroende på användarens plats och tid. LÄS MER