Sökning: "Smith Naessén Elisabeth"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Smith Naessén Elisabeth.

  1. 1. Bakom gardinen : dräktmode och nakna kvinnokroppar 1600-2000

    Kandidat-uppsats, Högskolan på Gotland/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

    Författare :Smith Naessén Elisabeth; [2012]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Uppsatsen behandlar gardinernas utveckling och relation till dräktmode och kvinnans kropp mellan 1600 och 2000. I uppsatsens första del undersöks representationer av gardiner i flamländskt 1600 tals måleri. Därefter behandlas 1700 och 1800 talens dekorerade gardiner, dess antika referenser och relation till dräktmode. LÄS MER