Sökning: "Smittsamma sjukdomar"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade orden Smittsamma sjukdomar.

 1. 1. Erfarenheter av patientnära arbete under epidemier och utbrott av mycket smittsamma sjukdomar : En litteraturstudie ur sjuksköterskans perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Roya Rahbar; [2021]
  Nyckelord :Communicable diseases; Disease outbreaks; Nurses; Qualitative research; Kvalitativ forskning; Sjukdomsutbrott; Sjuksköterskor; Smittsamma sjukdomar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smittsamma sjukdomar kan spridas på många sätt, och vissa sjukdomar har egenskapen att de sprids snabbt och orsakar sjukdomsutbrott. Vid utbrott av smittsamma sjukdomar behövs sjuksköterskor för att vårda patienter, ofta under ansträngande förhållanden. LÄS MER

 2. 2. Att vårda patienter med smittsamma sjukdomar

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elsa Lindahl; Frida Sand; [2020-06-26]
  Nyckelord :Attitudes; Nurses; Stigma; HIV; MRSA; Hepatitis; HBV HCV;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smittsamma sjukdomar benämns i Smittskyddslagen som alla sjukdomar som kanöverföras mellan eller till människor men som inte utgör något större hot mot människors hälsa,exempelvis HIV, MRSA och HBV/HCV. Bemötandet av patienter som bär på MRSA, HIV ochhepatit B och C är inte optimalt och stigmatisering och särbehandling upplevs ofta av patienterna. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelse av lidande vid vårdisolering till följd av smittsam sjukdom : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Denise Jarnebrink; Sofie Sjöberg; [2020]
  Nyckelord :individ; individperspektiv; lidande; isolering; karantän; ensamhet; lindrande; sjuksköterska; smittsam sjukdom;

  Sammanfattning : Det pandemiska utbrottet av SARS-Cov-2 har gjort karantän och isoleringsvård högaktuellt. Vissa smittsamma sjukdomar klassas som allmänfarliga och kräver att den drabbade individen isoleras för att förhindra smittspridning. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelser av isoleringsvård vid smittsam sjukdom : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Mirjam Esberg; Julia Närvä; [2020]
  Nyckelord :isolering; patient; smittsamma sjukdomar; upplevelser; omvårdnad; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund: Då vi lever mitt i en coronapandemi, tvingas många patienter som drabbas av infektionssjukdomar att vårdas isolerade. Det är viktigt att ha kunskap om hur vi ska vårda patienter som behöver isoleras. Detta även vid andra smittsamma sjukdomar som tuberkulos, Clostridium difficile, MRSA. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans upplevelser av att vårda isolerade patienter med smittsam sjukdom : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Cassandra Fors; Emma Rosenberg; [2020]
  Nyckelord :smittskyddsisolering; smittsamma sjukdomar; smittskyddsåtgärder; sjuksköterskor; upplevelser;

  Sammanfattning : Tidigare studier visade att patienter som vårdades i isolering upplevde att de inte fick vård på lika villkor jämfört med patienter som inte var isolerade. Detta tyder på att det behövs en ökad kunskap för hur sjuksköterskor ska tillgodose dessa patienters behov. LÄS MER