Sökning: "Smittskyddsåtgärd"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Smittskyddsåtgärd.

  1. 1. Regeringens bestämmelser om vaccinationsbevis - En juridisk analys

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

    Författare :David Berntsson; [2022-02-04]
    Nyckelord :Vaccinationsbevis; Smittskyddsåtgärd; Patientlagen; Covid-19-lagen; Begränsningsförordningen; Regeringsformen; Europakonventionen; EU-stadgan; Påtvingat kroppsligt ingrepp; Samtycke; Frivilligt samtycke;

    Sammanfattning : Det här examensarbetet berör frågan om vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd. Författaren undersöker hur regeringens bestämmelser om krav på vaccinationsbevis för att få delta i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar förhåller sig till bland annat enskilda medborgares grundläggande fri- och rättigheter som följer av gällande rätt. LÄS MER