Sökning: "Snåfs Ellinor"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Snåfs Ellinor.

  1. 1. Män som arbetsterapeuter : Upplevelsen att arbeta inom ett kvinnodominerat yrke

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi; Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

    Författare :Rasmus Reinholdsson; Snåfs Ellinor; [2020]
    Nyckelord :Genus; Arbetsterapi; Manliga vårdgivare;

    Sammanfattning : Det finns flera kvinnodominerade yrken och arbetsterapi är ett av dem, precis som majoriteten av yrken inom vården. Få män söker sig till yrket och viss andel som påbörjar arbetsterapeututbildningen lämnar yrket inom några år. LÄS MER