Sökning: "SnO2"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet SnO2.

 1. 1. Intermediate layer contacts for tandem solar cells based on ALD SnO2

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för fysik och astronomi

  Författare :Georgia Iona; [2021]
  Nyckelord :Ald; SnO2; tandem cell; solar cell; IML; intermediate layer;

  Sammanfattning : In this project, samples with a metal/semiconductor/metal structure were fabricated and investigated with the potential application as the interconnecting layer of a tandem solar cell in mind. Degenerately doped p-Si and n-Si were used as bottom (metal like) contacts, as Si represents one of the most common materials for the bottom cell of tandem devices. LÄS MER

 2. 2. Effects of the interfaces in planar hybrid lead trihalide perovskite solar cells with n-type and p-type inorganic charge transport layers

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Olivier Jaques Henri Fournier; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Perovskite-solceller är en framväxande och lovande tunnfilmsteknik, som uppnådde hög effektivitet på en ofantlig kort tid. Den nuvarande arkitekturen i cellen, som innefattar titanoxid och Spiro-OMeTAD (en organisk förening) som laddningstransportlager (CTL), saknar stabilitet och visar hysteretiskt beteende. LÄS MER

 3. 3. Study of leaching behavior of tin in Zinc-clinker and Mixed Oxide

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Industriell miljö- och processteknik

  Författare :Olle Bertilsson; [2018]
  Nyckelord :Leaching; tin; Sn; Zn-clinker; Mixed Oxide; sulfuric acid; Zn; residue; H2SO4; Boliden;

  Sammanfattning : Due to the increasing usage of Sn in different electronics, such as solders and in touchscreens, together with Boliden Rönnskärs increased intake of electronic waste as a secondaryraw material, a Zn-containing product called Zn-clinker has increasing amounts of Sn. TheZn-clinker is shipped to Boliden Zn-smelter in Odda, where the Zn-clinker is mixed in withcalcine (roasted concentrate) and leached in several steps. LÄS MER

 4. 4. Heterogen katalys för produktion av biodiesel från rester av matolja

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE); KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE); KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE); KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE)

  Författare :HANNANE AKBARI KHALIL ABAD; JENS ARONSSON; ALEXANDER PERSSON; ERIK REINECK POPA; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Energikonsumtionen inom transportsektor består till störst del av konsumtion av fossila bränslen. Transportsektorn själv står för ca 30 % av världens totala energikonsumtion. Att växla till ett grönt drivmedel skulle bidra till en mer ekologiskt hållbar verksamhet. LÄS MER

 5. 5. Spin-coated antimony- and nickel-doped tin dioxide electrodes foranodic ozone evolution

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för naturvetenskap

  Författare :Joel Sjölander; [2015]
  Nyckelord :Sb Ni-doped SnO2; Spin-coating; Ozone evolution;

  Sammanfattning : This work have served as a preliminary work for a more extensiveresearch on antimony- and nickel-doped tin dioxide electrodes used forozone generation in electrolytic reactions. The target has been to test themanufacturing process of Sb/Ni-doped SnO2 with spin-coating techniqueand succeed to make electrodes for anodic ozone evolution and tocharacterize them. LÄS MER