Sökning: "Snabbhet"

Visar resultat 1 - 5 av 140 uppsatser innehållade ordet Snabbhet.

 1. 1. Markov chain Monte Carlo for the reconstruction of lineage trees from single-cell DNA data

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Iris Balcázar Castell; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to infer evolutionary trees through the Markovchain Monte Carlo algorithm (MCMC) [1] based on whole-genome single cell DNA sequencing data. By using MCMC we obtain likely tree structure samples according to the cells’ somatic point mutations in our data. LÄS MER

 2. 2. Gender differences in unconscious visual working memory

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Renske Wienen; [2019]
  Nyckelord :Working memory; consciousness; gender; visuospatial; response time; Arbetsminne; medvetenhet; kön; visuospatial; respons tid;

  Sammanfattning : Recent research has shown that working memory tasks can be performed with information that hasn’t been consciously perceived. This provides new opportunities in research concerning possible limitations and influential factors on unconscious working memory. LÄS MER

 3. 3. Kvalitetssäkring av webbapplikationer : En utvärdering av testautomatisering med agila utvecklingsprocesser

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Ayad Shaif; [2019]
  Nyckelord :Test automation; GUI-regression tests; test scenario; Scrum; BDD; Testautomatisering; GUI-regressionstester; testscenario; Scrum; BDD;

  Sammanfattning : Quality assurance is becoming increasingly important to implement in expanding development projects. The components being built must be tested regularly to ensure the functionality of the whole product. LÄS MER

 4. 4. Digitala verktyg som stöd i den tidiga läs-och skrivundervisningen för elever med läs-och skrivsvårigheter : En studie med utgångspunkt ur speciallärares/specialpedagogers perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Sandra Magnusson; Elin Löfstedt; [2019]
  Nyckelord :Digitalt lärande; Läs- och skrivsvårigheter; Digitala verktyg; Specialpedagogik; Digitali-sering; Speciallärare; Specialpedagog; Läs- och skrivinlärning; IT- användning;

  Sammanfattning : Denna studie presenterar speciallärares/specialpedagogers erfarenheter och kunskaper om digitala verktyg inom specialundervisningen, med fokus på elever med läs- och skrivsvårigheter. Studiens resultat baseras på kvalitativa semistrukturerade interjuver med fem speciallärare och en specialpedagog. LÄS MER

 5. 5. Iodine Quantification Using Dual Energy Computed Tomography and applications in Brain Imaging

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sjukhusfysikerutbildningen

  Författare :Veronica Fransson; [2019]
  Nyckelord :Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Purpose/Background Dual Energy Computed Tomography (DECT) have been clinically available for over ten years. Two such systems are currently used at Skane University Hospital (SUS) in Lund. By utilizing materials different attenuating properties at different energies, material decomposition and iodine quantification is possible. LÄS MER