Sökning: "Snabbhet"

Visar resultat 1 - 5 av 135 uppsatser innehållade ordet Snabbhet.

 1. 1. Organized to digitize : A new perspective on collaboration and structure

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :JONATHAN GUNNARSSON; MARCUS KJELLBERG; [2018]
  Nyckelord :Digitalization; digital manufacturer; digital servitization; digital transformation; organizing digital; structure for digital; Digitalization; digital manufacturer; digital servitization; digital transformation; organizing digital; structure for digital;

  Sammanfattning : This master thesis was conducted at a large Swedish manufacturer, where the perception on and challenges regarding digital transformation were studied. Digital technology is a gateway to numerous possibilities, simplifying production, altering products and creating new value offers. LÄS MER

 2. 2. En uppsats som skiljer sig : en kvalitativ innehållsanalys av kvällstidningarnas rapportering om svenska kändisars skilsmässor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

  Författare :Hanna Jangenfält; Elin Nittmar; [2018]
  Nyckelord :Gestaltning; kvällstidningar; kändisar; skilsmässa; sociala medier; tvåsamhet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Snabbhet och attraktionsvärde är två faktorer som värderas högt i nyhetsurvalet på dagens konkurrerande mediemarknad. Vad tidningsredaktionerna väljer för innehåll och hur detta porträtteras är därför intressant att studera. De senaste åren har flera svenska kända pars skilsmässor uppmärksammats i kvällspressen. LÄS MER

 3. 3. Improving Traction Efficiency in Off-Road Vehicles - A Sliding Mode Approach

  Master-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :Payam Maroufi; [2018]
  Nyckelord :Slip efficiency; sliding mode controller; sliding mode observer; articulated vehicles; wheel loader dynamic.; Slipeffektivitet; sliding mode regulator; sliding mode observerare; ledat fordon; hjullastarens dynamik.;

  Sammanfattning : This report evaluates the option of using an equal slip controller, an effective rolling radius and rolling resistance force observer in a 4WD wheel loader. The vehicle studied is an under development- vehicle designed by Volvo CE. LÄS MER

 4. 4. Lagring av JSON-objekt i MySQL med datatyperna BLOB och JSON : Jämförelse av prestanda vid hämtning av JSON-objekt lagrade som datatypen BLOB och datatypen JSON i MySQL

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Mikael Larsson; [2018]
  Nyckelord :Github; BLOB; JSON; MySQL;

  Sammanfattning : Det finns intresse för att forska på data från Github. Genom ett API, Github REST API, kan man få data från Github i JSON-format som sen kan lagras i en databas för forskning och analysering. Från och med MySQL 5.7. LÄS MER

 5. 5. Method for Event Detection in Mechatronic Systems Using Deep Learning

  Master-uppsats, KTH/Mekatronik; KTH/Mekatronik

  Författare :Edvin von Otter; William Bruce; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Artificial Intelligence and Deep Learning are new drivers for technological change, and finds their way into more and more applications. These technologies have the ability to learn com-plex tasks previously hard to automate. LÄS MER