Sökning: "Snabbhetsperspektiv"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Snabbhetsperspektiv.

  1. 1. Dröjsmålstalan

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Anna Westberg; [2021-03-03]
    Nyckelord :Dröjsmålstalan; Förvaltningsrätt; Myndighetshandläggning; Medborgarskapsärenden; Utvärdering; Snabbhetsperspektiv; Resurs kostnadsperspektiv; God förvaltning; Intervjustudie;

    Sammanfattning : I den nya förvaltningslagen (2017:900) finns ett nytt rättsmedel som i doktrin och förarbeten kommit att kallas för dröjsmålstalan. Dröjsmålstalan regleras i 12 § förvaltningslagen och bereder enskilda att, för första gången i förvaltningsrättslig historia, föra en talan mot myndigheters långsamma handläggningstider. LÄS MER