Sökning: "Snabbladdning"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet Snabbladdning.

 1. 1. Supercharge Your Journey : Mikrointeraktioner till er tjänst

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Anette Nordenson; Sofia Nordqvist; [2022]
  Nyckelord :Microinteractions; Design Thinking; Activity-centered design; BEV; Supercharging; Mikrointeraktioner; Design Thinking; Activity-centered design; Elbil; Snabbladdning;

  Sammanfattning : För att klara Parisavtalets mål om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader är transportsektorn en viktig faktor då den svarar för nära en fjärdedel av Europas växthusgasutsläpp. Användningen av energi från förnybara energikällor inom transport har ökat de senaste åren, med Sverige som bäst inom EU. LÄS MER

 2. 2. En omställning mot strömmen – Hur transportföretags affärsmodeller påverkas vid en elektrifiering av den tunga svenska lastbilsflottan

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Max Granvik; Philip Magnusson; [2022]
  Nyckelord :elektriska transporter; elektriska lastbilar; transportörer; affärsmodell; barriärer; möjliggörare; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Utsläppen från transportsektorn står för en betydande del av Sveriges totala koldioxidutsläpp. Fram till år 2030 vill regeringen att växthusgaserna från transportsektorn ska ha minskat med 70 procent utifrån år 2010s nivåer. Därtill vill man år 2045 att Sverige har nettonollutsläpp. LÄS MER

 3. 3. Carportar med integrerade solceller

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad

  Författare :Walid Rabih; [2022]
  Nyckelord :Effekttoppar; Laddeffekt; simulering; case; energilagring;

  Sammanfattning : Airson Engineering AB vill undersöka för ladd-möjligheter till elbilar på deras anläggning i Ängelholms kommun, de vill även veta hur utformningen av ladd-infrastrukturen bör utformas. Syftet är att göra simulering med hjälp av matlab över ett case som anses vara lämpligt för användning av elbilsparkeringen. LÄS MER

 4. 4. Optimal aging-aware battery management using MPC

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Raphaël Turquetil; [2022]
  Nyckelord :Li-ion battery; Fast-Charging; Aging; Model Predictive Control; Li-ion-batteri; snabbladdning; åldrande; modell prediktiv regler;

  Sammanfattning : The freight transport plays an important role in the development of the economy. However, this comes with an important contribution to greenhouse gas emission. Recently a shift toward heavy-duty electric vehicles has been made, but some issues still need to be tackled. LÄS MER

 5. 5. Laddinfrastrukturen idag och en inblick i framtiden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Leia Karlsson; Hanne Overgaard; [2021]
  Nyckelord :Laddbara fordon; laddinfrastruktur; normalladdning; semisnabb laddning; snabbladdning; klimatmål; plan och bygglagen; nätägare; elnätsbolag;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet utförs på Vinnergi AB i Borås och är ett avslutande arbete för energiingenjörsprogrammet med inriktning elkraft vid Högskolan i Borås. En av de avgörande lösningarna för att uppnå de klimatmål Sverige har satt upp är omställningen från bensin- och dieseldrivna fordon till eldrivna fordon. LÄS MER