Sökning: "Snedrekrytering"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade ordet Snedrekrytering.

 1. 1. I valet och kvalet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Kim Engdahl; Felicia Rosander; [2022]
  Nyckelord :social snedrekrytering; förstagenerationsstudenter; utbildning; socialisering; universitetsstudier; Social Sciences;

  Sammanfattning : Författare: Kim Engdahl & Felicia Rosander Titel: I valet och kvalet - Vad får personer utan akademisk bakgrund att välja att studera på universitetet? Kandidatuppsats: SOCK10, 15hp Handledare: Magnus Karlsson Sociologiska institutionen, vårterminen 2022 En av de största faktorerna till att personer väljer att studera på universitetet är att de har föräldrar med akademiska erfarenheter. Det har länge varit känt att detta leder till en snedrekrytering på Sveriges universitet med en underrepresentation av studenter utan akademisk bakgrund. LÄS MER

 2. 2. Att arbeta i motvind : En studie om hur grundskolevägledare arbetar för att främja gymnasieprograms likvärdighet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Linn Pålsson; Linnea Svensson; [2021]
  Nyckelord :gymnasieprogram; normer; normkritik; social snedrekrytering; studie- och yrkesvägledare;

  Sammanfattning : Det är ett faktum att normer och föreställningar kring de nationella gymnasieprogrammen existerar bland dagens högstadieelever, vårdnadshavare och i samhället i stort. Det finns framför allt normer relaterade till yrkesprogrammens låga status. LÄS MER

 3. 3. Tjänsteman eller industriarbetare?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Victor Åkerberg; Jonas Persson; [2020]
  Nyckelord :Social snedrekrytering till högre studier;

  Sammanfattning : Det har länge varit målsättningen i svensk utbildningspolitik att minska social snedrekrytering till högre studier. Forskning har gång på gång konstaterat fenomenets förekomst och påverkansfaktorer som social, kulturell och etnisk bakgrund. LÄS MER

 4. 4. NATIONELL IDROTTSUTBILDNING; VEM FÅR PLATS? : Social bakgrund hos fotbollselever vid Nationella idrottsutbildningar.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Britta Elsert Gynning; [2020]
  Nyckelord :Idrottskapital; NIU-elever; social bakgrund; social snedrekrytering; socioekonomi.;

  Sammanfattning : Bakgrund: De Nationella idrottsutbildningarna [NIU] utformades för att göra specialidrotten på gymnasiet mer elitfokuserad. Inom både utbildningssystemet och idrottsvärlden finns en social snedrekrytering som innebär att individer med den högsta sociala positionen gynnas mest. LÄS MER

 5. 5. Folk och kultur

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Amanda Muren Cederstrand; [2020]
  Nyckelord :folkhögskola; snedrekrytering; kulturpolitik; folkbildning; demokrati; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Folkhögskolesystemet är Sveriges största kulturarena, och får sitt existensberättigande från sitt demokratifrämjande uppdrag. Stöd till folkbildningen är Sveriges största kulturpolitiska budgetpost, och tillgången till kultur som en demokratisk rättighet har fastslagits av Riksdagen. LÄS MER