Sökning: "Snitt"

Visar resultat 1 - 5 av 379 uppsatser innehållade ordet Snitt.

 1. 1. Ett hållbart budskap -Livsmedelsverkets kommunikation via Instagram om kostens betydelse för klimat och miljö

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Britt-Marie Ek; Lisa Jonsson; Malin Ljunggren; [2021-08-30]
  Nyckelord :Beteendeförändring; hållbar matkonsumtion; klimat; kommunikation; kost; Livsmedelsverket; matsvinn; miljö; Stages of Change Model;

  Sammanfattning : Matkonsumtionen har stor påverkan på miljö och klimat. Kunskapsökning och beteendeförändringar behövs för att konsumtionen ska bli hållbar. Livsmedelsverket är den myndighet som har i uppgift att ge råd och sprida vetenskapligt förankrad kunskap om hållbara matvanor till konsument. LÄS MER

 2. 2. Diskonteringsränta på pensionsförpliktelser - Användningen av IAS 19 i lågränteläge

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jenny Jassim; Caroline Olsson; [2021-08-23]
  Nyckelord :Lågränteläge; Pension; IAS 19; Diskonteringsränta; Pensionsförpliktelser;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Hanteringen av pensionsförpliktelser enligt IAS 19 har länge varitomdebatterad, speciellt valet av diskonteringsränta. Diskonteringsräntan som får användasska härstamma från statsobligationer eller företagsobligationer enligt standarden. LÄS MER

 3. 3. Marknadsmöjligheter för en ökad cirkularitet av kontorsinredning: - En studie om företag som säljer begagnad kontorsinredning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Joosefin Tinglöf; [2021-06-30]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den linjära ekonomins framsteg har gett stora konsekvenser på miljön, varför implementeringen av cirkulära och mer resursbesparande affärsidéer efterfrågas. Studien identifierar kontorsmöbler som en aktuell produktgrupp för återanvändning. Idag slängs dock en stor mängd fullt fungerande kontorsmöbler av hög kvalité årligen. LÄS MER

 4. 4. Odlade torvjordar och växthusavgång : effekter av pH, temperatur och vattenhalt

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Lisette Nordgren; [2021]
  Nyckelord :odlad torvjord; pH; kalk; växthusgaser;

  Sammanfattning : Torvmarker utgör potentiella sänkor av växthusgaser (VHG) och täcker en betydande andel av Sveriges yta. Förra seklet dikades en stor del av markerna för odling m.m. vilket i nutid har lett till en ökande problematik med mikrobiell nedbrytning och torvförlust. LÄS MER

 5. 5. Förmågan att se in i framtiden, en möjlig väg till engagemang i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Pontus Engström; [2021]
  Nyckelord :Engagemang; motivation; målsättning; målteorier; undervisning;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Engström, Pontus (2021). Förmågan att se in i framtiden, en möjlig väg till engagemang iskolan. Specialpedagogprogrammet/Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutvecklingoch ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER