Sökning: "So på lågstadiet"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden So på lågstadiet.

 1. 1. ”Religionen gör nog bara att vi skiljer oss åt mera på ett bra sätt alltså” : En kvalitativ forskningsstudie om hur barn på lågstadiet talar om religionsbegreppet och religionsundervisningen i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Martina Hedbäck; [2018]
  Nyckelord :religion; children; education; focus-groups; didactics; religion; F-3; undervisning; fokusgrupper; religionsdidaktik;

  Sammanfattning : The mission with this essay is to find out how children talk about religion and what they associate the concept to. The purpose is also to investigate how children resonate about  religion as a subject in school. LÄS MER

 2. 2. Undervisning i läsförståelsestrategier och genrer i de lägre årskurserna : Hur explicit är och bör den vara?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Jenny Andersson; [2017]
  Nyckelord :genre pedagogic; genre knowledge; reading strategies; reading comprehension strategies; reading comprehension; younger students; lower grades; primary school; RT; TSI; CORI.; genrepedagogik; genrekunskap; lässtrategier; läsförståelsestrategier; läsförståelse; yngre elever; lägre årskurser; lågstadiet; RT; TSI; CORI;

  Sammanfattning : Detta examensarbete behandlar undervisning i läsförståelsestrategier och genrekunskap. Studien utgår från forskning som visar att undervisning i dessa områden är av stor vikt för elevernas utveckling av läsförståelse. Läsförståelse i sig är grunden för framtida kunskapsinhämtning och vidare studier. LÄS MER

 3. 3. De samhällsorienterande ämnena : En studie av de fyra separata ämnenas utrymme och hur de kommer till uttryck i läroböcker för årskurs 1-3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Johanna Andersson; Maria Borgström; [2017]
  Nyckelord :Samhällsorienterande ämnen; SO; blockämne; ämnesmarkörer; läroplansförenlighet; horisontellt; vertikalt; årskurs 1-3; läromedelsanalys; geografi; historia; religionskunskap; samhällskunskap;

  Sammanfattning : Läromedelsgranskingen som förr var obligatorisk är nu helt avskaffad och lärare får inta rollen som läromedelsgranskare själva. Tiden som lärare lägger på granskning av läroböcker är dock relativt begränsad. Därför kan läromedelsanalyser av aktuella läroböcker bidra till att lärare får insikt i vad böckerna har att erbjuda. LÄS MER

 4. 4. Läsläxan - hur viktig är den? : En kvalitativ studie om lärares uppfattning av läsläxans betydelse för elevern as läsutveckling på lågstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Sandra Skulstad; [2017]
  Nyckelord :homework; learning to read; Swedish; younger ages; primary school; läxa; läsinlärning; svenskämnet; yngre åldrar; lågstadiet;

  Sammanfattning : In today's school and society homework is a controversial topic. Some teachers have completely abandoned work with homework, while others believe that homework is necessary. LÄS MER

 5. 5. Nyanlända elevers språkutveckling i SO-ämnen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Ninna Begeta; Qendresa Hisenaj; [2017]
  Nyckelord :Ämnesbegrepp; nyanlända; språkutveckling; SO; sociokulturellt; ämnesspråk; andraspråkselever;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att undersöka hur SO-lärare i 1-3 undervisar om ämnesbegrepp för nyanlända elever. Ytterligare ett syfte är att undersöka om SO-lärare i 1-3 är medvetna om vilken forskning det finns om språkutveckling och om den tillämpas i undervisningen. LÄS MER