Sökning: "Social Action"

Visar resultat 1 - 5 av 1746 uppsatser innehållade orden Social Action.

 1. 1. LAGSTADGAD MINIMILÖN – ETT HOT MOT DEN SVENSKA MODELLEN? En diskursanalys av arbetsmarknadens parters uppfattningar om lagstadgad minimilön

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ludvig Antonsson; [2021-02-01]
  Nyckelord :Svenska Modellen; Fackförbund; Arbetsgivarorganisationer; Minimilön; Europeiska unionen; Bacchi; The Swedish Model; Labour Unions; Employers organizations Minimum wage; European Union; Bacchi;

  Sammanfattning : In July 2019 Commission President Ursula von der Leyen announced in her political guideline that she will propose “a legal instrument to ensure that every worker in our Union has a fair minimum wage” as a part of “an action plan to fully implement the European Pillar of Social Rights”. In October 2020, the European Commission made a proposal for a directive on adequate minimum wage to ensure that the workers in the Union are protected by a minimum wage which allows for decent standard of living. LÄS MER

 2. 2. Fill your belly not your bin: An action research project to reduce food waste at Kunskapsskolan in Trelleborg, Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Gyeong Jeong Min; Silvia Mugnaini; [2021]
  Nyckelord :Food waste; School canteens; Sustainability education; Three Spheres of Transformation framework; Sustainability science; Sweden; Trelleborg; Social Sciences;

  Sammanfattning : School canteens have been identified as a unique case to address food waste due to their dual role: on one hand as big generators of food waste and on the other as settings to deliver education to reduce it. This thesis applies action research methodology to a collaborative project with a school called Kunskapsskolan in Trelleborg, Sweden, attempting to reduce food waste. LÄS MER

 3. 3. Biblioteksutvecklares lärande i praktiken: så beskrivs integrationen av formellt och informellt lärande i två regionala biblioteksverksamheter

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Catharina Aineström; [2021]
  Nyckelord :lärmiljö; expansivt och restriktivt lärande; kompetensutveckling; regional biblioteksutveckling;

  Sammanfattning : The aim of this study is to look into the learning environment and learning conditions of regional library employees. The study has a qualitative and deductive approach. LÄS MER

 4. 4. Arbetsterapeuters erfarenheter av friluftsaktiviteter som intervention

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Malin Matsdotter Sjöö; Frida Persson; [2021]
  Nyckelord :Occupational therapy; outdoor activities; intervention; mental illness; mental health; Arbetsterapi; friluftsaktiviteter; intervention; psykisk ohälsa; psykisk hälsa;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att undersöka vilka erfarenheter arbetsterapeuter har gällande friluftsaktivitet som intervention för vuxna med psykisk ohälsa samt att identifiera möjligheter och hinder att använda friluftsaktivitet som intervention.Metod: Författarna valde en kvalitativ ansats och utförde studien med semistrukturerade intervjuer och analyserade dessa med kvalitativ innehållsanalys. LÄS MER

 5. 5. ACCOMMODATION, CONTENTION, AND TRANSFORMATION – MAPPING THE FIELD OF GREEN TRANSITION POLITICS IN DENMARK FROM 2007 to 2020

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Mads Schou Jensen; [2021]
  Nyckelord :social movement studies; climate politics; field theory; green transition; strategic decision-making; climatization; Social Sciences;

  Sammanfattning : Climate change has become an all-encompassing problem as CO2 accumulating in the atmosphere sets the pace of temperature increases in our rapidly warming world. In attempting to make society ‘green,’ environmental movements have pursued different strategies through different political constellations. LÄS MER