Sökning: "Social Constructionism theory"

Visar resultat 1 - 5 av 160 uppsatser innehållade orden Social Constructionism theory.

 1. 1. Medias socialtjänst : En lokaltidnings porträttering av socialtjänsten i Södertälje kommun

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Lenita Larsson; Charlotte Svensson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att belysa hur media, i form av lokaltidningen Länstidningen, porträtterar socialtjänsten i Södertälje kommun. För att besvara syftet utgick vi från en kritisk diskursanalys där vi använde verktyg från Faircloughs tredimensionella modell för att analysera språkbruket i tidningsartiklarna. LÄS MER

 2. 2. SOCIALSEKRETERARES PÅ EKONOMISKT BISTÅND UPPLEVELSE AV ATT UTREDA SPELMISSBRUK

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Christian Bårdby; [2019]
  Nyckelord :Gambling; Gambling disorder; Gambling risks; Social construction; Social constructionism.;

  Sammanfattning : This study focuses on how gambling disorder is a part of the investigation at the social office. Gambling disorder is a part of Socialtjänstlagen. This new law came into effect 1/1-2018. The purpose of this study is to examine how the economic aid, in the social office, works with gambling disorder. LÄS MER

 3. 3. Vem är mannen i läroboken? : En analys med fokus på män i Svenska som andraspråk 1 och Engelska 5

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Viktor Staflund; [2019]
  Nyckelord :maskulinitet; läromedel; genus; svenska som andraspråk; läromedelsanalys; socialkonstruktionism;

  Sammanfattning : This study investigates how men are portrayed in two different textbooks designed for courses in English 5 and Swedish as a second langue 1 at Swedish upper secondary school level. By examining which type of character traits male characters display in mentioned textbooks the goal was to decide whether main characters of the male sex are portrayed as gender stereotypical or not. LÄS MER

 4. 4. Diskriminerande diskurser i lokala medier : En kvalitativ studie om hur människor som omfattas av diskrimineringsgrunderna etnisk tillhörighet och funktionsnedsättning framställs i Östergötlands lokalmedia

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Johanna Westman; Clara Wasell; [2019]
  Nyckelord :discrimination; disability; ethnicity; discourse analysis; social constructivism;

  Sammanfattning : Statistics show that “ethnic affiliation” and “disability”, under the discrimination law, with a margin constitute most of the discrimination reports made in 2015, 2016 and 2017. The purpose of this thesis is to describe how Östergötland's local media construct and maintain the image of people who are protected by law of discrimination. LÄS MER

 5. 5. History Matters : How path dependence in the family business influence succession planning - A case study

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Michel Liegmann; Steven Lau; [2019]
  Nyckelord :case study; family business; path dependence; succession; professionalization;

  Sammanfattning : Background: Family businesses are a complex, overlapping system of business, ownership, and family, which contribute between 70 to 90 percent of the World’s economy. Family businesses do however struggle to survive over generations, to which only 30 percent makes it to the second generation, emphasizing the need for further research within this field, in order to increase the survival rate and positively affect the World’s economy. LÄS MER