Sökning: "Social Constructionism"

Visar resultat 1 - 5 av 370 uppsatser innehållade orden Social Constructionism.

 1. 1. Masculinity and HIV The impact of men’s masculinities on risky behaviour in Umgungundlovu district, Kwazulu-Natal, South Africa

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Ronald Byaruhanga; [2020-01-31]
  Nyckelord :HIV and AIDS; Masculinity; Risky behaviour.;

  Sammanfattning : This study aimed at exploring the relationship between masculinities and HIV and AIDS. In so doing, the study sought to provide a thorough understanding of whether specific masculine identities influence men to indulge in unsafe sexual practices in uMgungundlovu District, KwaZulu-Natal, South Africa. LÄS MER

 2. 2. Män i utsatthet : Våld i nära relationer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Zandra Bunnstad; Moa Axelsson; [2020]
  Nyckelord :Domestic violence; men´s vulnerability; relationships; support;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to be able to illustrate men´s vulnerability to violence in close relationships, to see what support there is and the significance the professionals have for the vulnerable men. The methodological starting points that are central to the study are hermeneutic qualitative approaches, where semi-structured interviews have been conducted. LÄS MER

 3. 3. Exploring Drug Practitioners' Perspectives of Roles within a UK and Swedish Drug Treatment Service

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Alistair Waterhouse; [2020]
  Nyckelord :Drug treatment; policies; practice; social constructionism;

  Sammanfattning : This research study aims to draw comparisons on similarities and differences in how drug treatment practitioners perceive and conduct their therapeutic roles working in UK and Swedish drug treatment services. Previous research shows that global ideologies influence national policies that then influence drug treatment practitioners in how they conduct their work. LÄS MER

 4. 4. Greedy men and seductive females : A qualitative gender analysis of the representation of villains in the James Bond franchise

  Magister-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Andreas Hammarstedt; [2020]
  Nyckelord :James Bond; Stereotypes; Popular culture; Villains; Gender; Qualitive analysis; Social constructionism;

  Sammanfattning : The over 50-year-old movie icon James Bond is as current as ever. Since being the most prominent representation of a male hero and one of the world’s most recognizable movie icons, James Bond has been under the academicals loupe for many decades. LÄS MER

 5. 5. Vem är jag på Tinder? -En kvalitativ studie om svenska ungdomars uppfattningar om självrepresentation på dejtingsajten Tinder ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Ida Olofsson; Julia Stefansdottir; [2020]
  Nyckelord :Gender; online-dating; poststructural feminism; profile; self-representation; social; Genus; online-dejting; poststrukturalistisk feminism; profil; självrepresentation;

  Sammanfattning : Dejtingmarknaden för ungdomar idag kan ske likaväl genom ett fysiskt möte ute på krogen som genom en spontan “gillning” via en app. Vi människor utvecklar metoder för att presentera oss på det mest attraktiva sättet för potentiella partners oavsett om det handlar om att redigera en bild eller stå framför spegeln i timmar. LÄS MER