Sökning: "Social Constructivism"

Visar resultat 1 - 5 av 566 uppsatser innehållade orden Social Constructivism.

 1. 1. ETT GÄNG DEFINITIONER En diskursanalys om medias framställning av gängkriminalitet.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emelie Västilä; John Widerfjell; [2020-01-15]
  Nyckelord :gang related crime; organized crime; discourse analysis; social constructivism; media; criminality; social problems.;

  Sammanfattning : According to politicians, experts and journalists a wave of gang related crime has washed over Sweden and is a threat to the country’s safety, welfare and unity. With media as a tool, it is described both as a social problem as well as an urgent national crisis. This essay concerns discourses on the portrayal of gang related crime in the media. LÄS MER

 2. 2. Ökat skydd eller minskat självbestämmande? Socialarbetares syn på den svenska sexköpslagen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Julia Johannesson; Laura Portin Remröd; [2020]
  Nyckelord :prostitution; Swedish sex purchase law; social workers; social work; radical feminism; liberal feminism; social constructivism; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine how social workers working with people selling sexual services perceive the purpose, effects, and normative function of the Swedish Sex Purchase Law. The study is based on six semi-structured qualitative interviews with (social workers from the field). LÄS MER

 3. 3. AST en könskodad diagnos? - En kvalitativ intervjustudie om hur kolloföreståndare beskriver könskodning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Andrée Lando; [2020]
  Nyckelord :Children; ASD; ASD-diagnosis; Breakdown by sex; Gender differences; Gender structures; Inequality; Camp group managers; Pedagogical work; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate how the phenomenon of an uneven breakdown by sex and differences between gender were described by group managers of an organization who offer camps for children with ASD. Six semi-structured interviews were conducted with the six group managers within the organization. LÄS MER

 4. 4. Gymnasielagen - en förlängd tid av ovisshet och osäkerhet : Socialarbetares upplevelser och arbete kring ensamkommande ungdomars psykiska ohälsa

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Drin Shasivari; Neemeh Attaalla Tony; [2020]
  Nyckelord :Ensamkommande ungdomar; gymnasielagen; psykisk ohälsa; stigma; skam; objektifiering; internalisering;

  Sammanfattning : This is a qualitative study whose purpose is to investigate social workers experiences and work with unaccompanied adolescents mental health, which is covered by the law SFS 2018:756. The law is based on the fact that unaccompanied adolescents will have the opportunity to study at the high school level. LÄS MER

 5. 5. "Är det barnens rätt till sina föräldrar eller är det föräldrarnas rätt till sina barn?" : En kvalitativ intervjustudie om socialarbetares beskrivning av umgängessabotage vid våld i nära relation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Lovisa Billberger; Elin Hagelin; [2020]
  Nyckelord :visitation sabotage; intimate partner violence; women’s shelters; social workers; social constructivism; Social Sciences;

  Sammanfattning : "Is it the children's right to their parents or is it the parents right to their children?" : A qualitative interview study about social worker's description about "visitation sabotage" in cases involving intimate partner violence The aim of this study was to understand how social workers at women’s shelters describe “visitation sabotage”, to be accused or risk being accused of it, and the consequences for social work, abused mothers and their children. The study was based on seven semi-structured qualitative interviews with social workers. LÄS MER