Sökning: "Social Critical Theory"

Visar resultat 1 - 5 av 1098 uppsatser innehållade orden Social Critical Theory.

 1. 1. PUBLIKUTVECKLING - En kvalitativ analys av ett begrepp i tiden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Linn Carlson; Julia Nilsson; [2022-02-14]
  Nyckelord :Audience Development; Power Relations; Critical Linguistics; Public Culture; Discourse Theory;

  Sammanfattning : This study deals with the concept of Audience Development from both a linguistic and a practical perspective. Due to the complex nature of the concept and the possibilities of interpretation, we have studied how the concept is implemented in the various activities within Gothenburg's public cultural sector, through qualitative interviews and surveys. LÄS MER

 2. 2. Critical Discourse Analysis of COVID-19 Conspiracy Theory Videos. : A Study of Popular Videos in Arabic Media.

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Hussein Alwaday; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : COVID-19 hit the world causing global health, social and political problems. Exceptional misinformation about the pandemic has been circulating through social media and contributed to the public panic and confusion about how to deal with the crisis. LÄS MER

 3. 3. Att få vara sig själv : Om skolkuratorers arbete med HBTQI-elever i grundskolan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Jomna Alwan; Jasmin Abdi; [2022]
  Nyckelord :LGBTQI; Gender identity; sexual orientation; school counselor school conselor; queer theory; critical theory; Sweden; vulnerabilitiy; work methods;

  Sammanfattning : The aim of this study is to explore and understand school counselors' experiences and work methods towards students in elementary school who identify as LGBTQI and experience vulnerability as a result of this. LGBTQI-youth are described by the Swedish government as particularly vulnerable in schools because of their LGBTQI-identity. LÄS MER

 4. 4. Skapa trovärdighet online

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Mikael Tröhler; [2022]
  Nyckelord :Trovärdighet; Influencer; Kritisk diskursanalys; Norman Fairclough; Dramaturgi; Parasocial relation; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This study analyzes how the German influencer Rezo can gain credibility through his language in his political youtube-video "The destruction of the CDU," which was released just before the EU election in 2019. The study is inspired by the research of Norman Fairclough and his contribution to the field of discourse analysis. LÄS MER

 5. 5. Att stärka kvinnor och stötta män : En dokumentanalys av initiativ för ökad jämställdhet inom Byggnads och Byggcheferna

  Master-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Sophie Hedlund; [2022]
  Nyckelord :Bacchi; byggbranschen; jämställdhetsarbete; policyanalys;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen har det övergripande syftet varit att genom ett kritiskt perspektiv granska och problematisera det innehåll som presenteras i samband med arbete för ökad jämställdhet. Det utvalda materialet som analyserats har författats och publicerats av fackförbundet Byggnads respektive branschföreningen Byggcheferna. LÄS MER