Sökning: "Social Democrats"

Visar resultat 1 - 5 av 283 uppsatser innehållade orden Social Democrats.

 1. 1. Far-Right Politicians, Alternative media & Twitter. A explanatory study on far-right politicians use of alternative media

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hugo Peterson; [2023-03-03]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : As alternative media and its dangers have become increasingly established in the last few years and got to the forefront of Swedish politics because of the planned murder of Sweden politician Annie Lööf, this study aims to look into if far-right politicians use alternative media in order to spread their message using the research question: Do politicians of the Swedish Democrats spread more alternative media on their social media accounts than politicians of the mainstream conservative Moderates? The result of this research question was a positive causality where Sweden democrats to a statistically significant degree do post more links to alternative media than moderates politicians meaning they most certainly do. The most interesting thing about this study may be that politicians with a higher position within the party, and thus should be most in the know with the potentially damaging aspects of alternative media, post the most. LÄS MER

 2. 2. POLICYFÖRÄNDRING OCH FLYKTINGKRISEN 2015 : En jämförande textanalys av Socialdemokraternas valmanifest 2014 och 2018

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Rena Hedman; [2023]
  Nyckelord :Socialdemocratic government; election manifesto 2014 and 2018; situation; refugee crisis 2015; economic; social - and political contexts; social constructive work.;

  Sammanfattning : This study intends to study how the Social Democrats' (S) migration policy changed between 2014 and 2018. Comparison is made through a text analysis of election manifestos to describe S's stance after the refugee crisis in 2015 in relation to refugees and migration. LÄS MER

 3. 3. Utmanare av den rådande ordningen - En statistisk studie av Sverigedemokraternas påverkan på kommunala minoritetsstyren i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Carl Ädelrot; [2023]
  Nyckelord :Sweden Democrats; minority government; local coalition formation; pariah parties; mainstream-niche party strategies; Law and Political Science;

  Sammanfattning : During the last 20 years, the number of minority governments in Swedish municipalities have increased dramatically. Simultaneously, the Swedish Democrats have gained an increasing share of municipal voter support. LÄS MER

 4. 4. “Vi är folket som trär smultron på strån” : En komparativ multimodal kritisk diskursanalys av Sverigedemokraternas användning av exkludering i valfilmer inför valåren 2018 och 2022

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Hanna Richter; Sofia Otterlin; [2023]
  Nyckelord :MCDA; Swedish Democrats; election film; right-wing populism; othering; scapegoating; MCDA; Sveridemokraterna; valfilm; högerpopulism; andrafiering; syndabock;

  Sammanfattning : “Vi är folket som trär smultron på strån” är en komparativ studie av författarna Sofia Otterlin och Hanna Richter. Uppsatsens syfte är att undersöka hur Sverigedemokraterna konstruerar en exkluderande politik i sina kampanjfilmer inför valet år 2018 och år 2022 samt att undersöka om det har skett en diskursiv förändring. LÄS MER

 5. 5. En säkerhetisering av brottslighet i Sverige?

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Daniel Samuelsson; [2023]
  Nyckelord :securitization; law and order; discourse; Sweden; referent object; existential threat; extraordinary measures; säkerhetisering; lag och ordning; diskurs; Sverige; referensobjekt; existentiellt hot; extraordinära åtgärder;

  Sammanfattning : Considering the increased focus on law and order and crime in Sweden, the purpose of this thesis is to examine the political rhetoric on crime since 2002 on the Swedish parties the Moderate Party, the Social Democratic Party, and the Sweden Democrats. This is done through an analysis with the theory of securitization developed by Buzan, Wæver and de Wilde. LÄS MER