Sökning: "Social Dominance Theory SDT"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Social Dominance Theory SDT.

 1. 1. Är transkvinnor riktiga kvinnor? En enkätstudie om svenskars transfobi

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Emma Gunnarsson; Malin Durgé; [2021]
  Nyckelord :Trans men; trans women; transgender; trans people; transphobia; attitudes; Swedes; transmän; transkvinnor; transpersoner; transfobi; attityder; svenskar; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this digital explicit survey study is to examine adult Swedes’ attitudes towards transgender people, or their level of transphobia. The theories used to discuss the results of this study is social dominance theory (SDT), the heterosexual matrix and hegemonic masculinity. LÄS MER

 2. 2. Mätning av social dominansorientering - Går det att konstruera en semantiskt neutral skala?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Noah Linder; Bryndís Olafsdottir; [2011]
  Nyckelord :Neutraliserad SDO-skala; Social dominansorientering SDO ; Neutralisering; Social Dominance Theory SDT ; Social Önskvärdhet ; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att genom en semantisk neutralisering och skapande av mer socialt accepterade påståenden i Pratto et al. (1994) social dominansorientering (SDO) skala, utveckla skalan för att minimera risken för önskvärda svar. Detta då svarsspridningen i originalskalan ofta drabbas av golveffekter. LÄS MER