Sökning: "Social Ecological Model"

Visar resultat 1 - 5 av 133 uppsatser innehållade orden Social Ecological Model.

 1. 1. ”Hjärtat får pumpa, lungorna får jobba och kroppen vaknar till liv.”- En studie om några lågstadielärares inställning till fysisk aktivitet i skolan.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Nellie Becke; [2020-07-01]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; Lärare; Inställning; Social Ecological Model;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att ta reda på vad några lågstadielärare har för inställning till fysisk aktivitet i skolan. För att undersöka detta, genomfördes semistrukturerade intervjuer som metod för insamling av data. LÄS MER

 2. 2. The Nuclear Option : A Global Sustainability Appraisal of Civil Nuclear Energy

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Sebastian Arnström; [2020]
  Nyckelord :nuclear power; solar power; wind power; sustainability; sustainable development; sustainable energy development; sustainability of nuclear power; nuclear accidents; nuclear weapons proliferation; nuclear fuel depletion;

  Sammanfattning : Energy production systems are essential for human progress. They fuel the technologies that underpin economic growth and are prerequisite for efficient food production, education and healthcare. On the flip side, they also incur substantial eco-social costs. LÄS MER

 3. 3. Ekologisk hållbarhetssyrning [!] inom små och medelstora företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Katja Lincesso Öström; Thomas Söderberg; [2020]
  Nyckelord :SME; Sustainability management; Sustainable entrepreneurship; Effectuation; Causation; SME; Hållbarhetsstyrning; Hållbart entreprenörskap; Effectuation; Causation;

  Sammanfattning : Debatten om miljöns överlevnad är idag spridd i samhället. Redan 1987 fick FN ett stort genomslag med Brundtlandrapporten där en hållbar utveckling definieras (Frostenson & Helin, 2018). LÄS MER

 4. 4. Critical analysis of smart city from an NGO’s perspective towards sustainable urban development : a case study of Indonesia’s new capital city

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Via Apriyani; [2020]
  Nyckelord :Smart city; sustainable urban development; activists; urban political ecology; right to the city; sustainability science; new city establishment; Social Sciences;

  Sammanfattning : Urban establishment from scratch based on a smart city vision has been mainstreamed as a strategy to achieve urban sustainability goals. However, the smart city model itself has been criticized because of how the techno-centric solutions it uses could potentially lead to economic and social inequality. LÄS MER

 5. 5. Preserving Values: When the Family is the Future. A qualitative study of pro-sustainable behavior in Swedish Family Businesses.

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Marcus Rajkowski; Marcus Falck; [2020]
  Nyckelord :Family Business; Values; Organizational Culture; Long-Term Orientation; Sustainability;

  Sammanfattning : This thesis aims to explore how family values influence the sustainability practices of family businesses in a long-term perspective, using Schein's Model of Organizational Culture. A multiple-case study of three long-standing, fully family-controlled firms was constructed to examine the purpose of the study. LÄS MER