Sökning: "Social Engineering"

Visar resultat 1 - 5 av 420 uppsatser innehållade orden Social Engineering.

 1. 1. The challenge of data-driven requirements elicitation techniques : Systematic Literature Review & Controlled Experiment

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

  Författare :Tianpeng Zhang; Linxiang Ruan; [2020]
  Nyckelord :Requirements Elicitation; Data-Driven Requirements; Social Network Analysis; Text Classification;

  Sammanfattning : Background. Nowadays, Requirements Engineering(RE) focuses not only the pri- mary stakeholders but also large scale data, which comes from an amount of cus- tomers’ operations and feedback. For instance, the user reviews in the mobile app platform become an important analysis target, since they contain a lot of informa- tion. LÄS MER

 2. 2. BankID-based Authentication for Phone Calls

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Anton Göransson; Emma Asklund; [2020]
  Nyckelord :Electronic identification; BankID; authentication; social engineering; phone calls; spoofing; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Authentication for phone calls is important for companies with hundreds of customers wanting to access sensitive information. However, it is sub-par compared to authentication when using applications or websites. In this thesis, seven models have been developed for how to use BankID as the authentication service during phone calls. LÄS MER

 3. 3. Hantering av informationssäkerhet: en studie om arbetet i praktiken

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Paul Welishe; [2020]
  Nyckelord :Social Engineering; Informationssäkerhet; MSB; Information Security Awareness; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Studien handlar om informationssäkerhet, den undersöker hur arbetet går till och de utmaningar som förekommer med de tillämpade arbetssätten som Lunds universitet använder sig av kopplat till Social Engineering. Detta undersöks genom litteratursökningar inom informationssäkerhet där även lagkrav är inkluderade. Bland annat behandlas C. LÄS MER

 4. 4. Plaståtervinningens roll i en hållbar industri - Det teknologiska innovationssystemet av återvunnen plast i Skåne

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Mikaela Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Teknologiska innovationssystem; TIS; Skåne; Region Skåne; regional utveckling; återvunnen plast; plaståtervinning; hållbarhet; Technological innovation systems; Scania; regional development; recycled plastics; plastic recycling; sustainability; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet har identifierat möjligheter och begränsningar för att främja en hållbar plaståtervinning i den skånska plastindustrin, på uppdrag av Region Skåne. Analysen har gjorts med hjälp av ramverket teknologiska innovationssystem (TIS), som syftar till att identifiera de systemsvagheter som kräver politiska åtgärder för att stärka TIS:ets prestanda. LÄS MER

 5. 5. Sweet Blood Surveillance: An ethnographic approach to diabetes management through the Diabetes Care Network

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Jesse Vargas; [2020]
  Nyckelord :Diabetes Care Network DCN ; Type 1 Diabetes; Sociotechnical System; Ethnography; Technology and Engineering; Medicine and Health Sciences; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Is the management of Type 1 Diabetes best left to the medical sciences, or do the social sciences have a stake as well? In ‘Sweet Blood Surveillance,’ I push back against the perceived domination of scientific objectivity to make space for the subjective experience of diabetes in the maintenance of glucose levels through a collaboration with medical technical objects. To accomplish my task, I create an analytical tool, the Diabetes Care Network, in order to conceptualize the sociotechnical system of postmodern diabetes care, focusing on the social group of the User. LÄS MER