Sökning: "Social Impact Assessment"

Visar resultat 1 - 5 av 356 uppsatser innehållade orden Social Impact Assessment.

 1. 1. Från motvind till medvind: Hur införandet av en socioekonomisk konsekvensbeskrivning kan öka den kommunala acceptansen för vindkraft i Sverige.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Sigrid Carstairs; [2022]
  Nyckelord :Wind power; Renewable Energy; Social Impact Assessment; Environmental Impact Assessment; Socioeconomic Impact Assessment; Socioeconomics; Municipality; Sustainability; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Due to climate change, the transition to renewable energy systems has become increasingly urgent, and wind power has been identified as a significant facilitator in the transition of Swedens energy system. However, the rapid development of wind power has resulted in increased levels of local resistance, where the socioeconomic consequences on local communities have been highlighted by politicians, municipalities, and other stakeholders. LÄS MER

 2. 2. Bedömning av sociala insatser och stöd för HBTQI+-ungdomar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Nova Hurtig Allik; [2022]
  Nyckelord :Availability; LGBTQI youth; quality; social interventions; social support; HBTQI ungdomar; kvalitet; sociala insatser; socialt stöd; tillgänglighet;

  Sammanfattning : HBTQI+-ungdomar är en särskilt utsatt grupp eftersom risken för dem att erfara psykisk ohälsa är utökad. HBTQI+ ungdomar erfar fortfarande osynliggörande, öppen diskriminering, hot om våld och våld på grund av deras HBTQI+-tillhörighet. LÄS MER

 3. 3. Mötesfriheten under covid-19 pandemin - En undersökning om restriktionerna inneburit en kränkning av Europakonventionen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Robin Bringsén; [2022]
  Nyckelord :folkrätt; covid-19; europakonventionen; mötesfrihet; demonstrationsfrihet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Covid-19 pandemin har inneburit stora utmaningar för samtliga samhällsaktörer. För enskilda individer och grupper har pandemin i många avseende inneburit stora utmaningar socialt då social distansering har förespråkats, vilket i många fall har lett till en ökad känsla av ensamhet. LÄS MER

 4. 4. Self-assessment for SMEs to address operational and environmental performance. : Combining SCOR, SustainableSCOR, and LCA methodologies in the food industry

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Franz Rothschild; [2022]
  Nyckelord :Supply chain management; environmental management; green supply chain management; sustainable chain management; performance measurement systems; SCOR; LCA; SustainableSCOR; SME;

  Sammanfattning : As world population grows, so does the demand for resources exploitation and transformation. This, in turn, has an effect in the increase of the related wastes. Facing these challenges by designing and developing sustainable products and supply chains, processes, operations, and management is becoming increasingly important. LÄS MER

 5. 5. The Development of A Simple Engineering Calculation Method for Wildfire Scenarios

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Muthia Khairunisa Jaelani; [2022]
  Nyckelord :Wildfire; evacuation; WUI fire; evacuation modelling; traffic modelling; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Emergency planning is required to respond to the increasing wildfire threat. A part of this is to assess a community’s capacity to move to a safe place during wildfires. This can be achieved by calculating the time it takes for a community to evacuate from an at-risk area to a relatively safe place. LÄS MER