Sökning: "Social Media Strategy"

Visar resultat 1 - 5 av 507 uppsatser innehållade orden Social Media Strategy.

 1. 1. Social Media When Searching for New Customers : A Description of Prospecting Activities on Social Media

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Robin Vipp Oskarsson; Alexander Dimakis; [2020]
  Nyckelord :B2B; Prospecting; Personal selling; Social media; Identifying; Qualifying; Due diligence newsfeed; Digital footprints;

  Sammanfattning : Purpose - The purpose of this study is to identify and describe how B2B salespeople utilize social media when prospecting for new customers based on a sequential sales process.Design/methodology/approach - The study employs an interpretive approach as it attempts to convey a phenomenon through the eyes of the participants. LÄS MER

 2. 2. Djur på schemat : en enkät till biologilärare i grundskolan

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Andrea Swahn; [2020]
  Nyckelord :kursplan; biologi; utbildning; djurvälfärd; etologi; djurskydd;

  Sammanfattning : The usage of animals for different purposes in today’s society is widespread, and animal welfare has become a public concern. In order to secure good welfare for these animals it is of great importance to gain knowledge about ethology and animal protection legislation early in life. LÄS MER

 3. 3. The Mystery of Social Media Influencers Influencing Characteristics : An exploratory study on how social media influencers characteristics influence consumer purchase intentions

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Amanda Håkansson; Emelie Jansson; Noah Kapteijn; [2020]
  Nyckelord :SMI; purchase intentions; SMI characteristics; attractiveness; similarities; authenticity; trustworthiness;

  Sammanfattning : Background: Social media have had a big influence on consumers engagement and the upcoming of social media influencers. Social media influencers are often seen as people who are similar to their audience and could be seen as strong opinion leaders. LÄS MER

 4. 4. Influencer marketing: Hur det påverkar unga kvinnor i generation Z

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Sofie Axelsson; Karolina Hollén; [2020]
  Nyckelord :Influencer; influencer marketing; identity creation; consumer culture; Influencer; influencer marketing; identitetsskapande; konsumtionskultur;

  Sammanfattning : I takt med att reklamtröttheten ökar i västvärlden växer sig marknadsföringsstrategin influencer marketing allt starkare. Influencers, vilka i grund och botten är helt vanliga människor, har en stor makt på sina sociala medier med tusentals till miljoner följare. LÄS MER

 5. 5. Stanna hemma! : En kvantitativ analys om flygbolagens kriskommunikation isociala medier under COVID-19

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Isabelle Strandqvist; Amanda Blom; [2020]
  Nyckelord :Situational Crisis Communication Theory; Corporate Apologia; Crisis Communication; social media; COVID.19; Situational Crisis Communication Theory; Corporate Apologia; kriskommunikation; social media; COVID-19;

  Sammanfattning : This essay examines the aviation companies SAS,Norwegian and Finnair and their crisis communicationon social media before and after the beginning of the COVID-19 crisis. The theories used are Situational Crisis Communication Theory and Corporate Apologiatogether with the general study of crisis communication. LÄS MER