Sökning: "Social Network Analysis"

Visar resultat 1 - 5 av 892 uppsatser innehållade orden Social Network Analysis.

 1. 1. "Det behövs någon för att få in en fot i dörren" : Betydelsen av socialt nätverk för kvinnliga övriga anhöriginvandrares arbetsmöjligheter i Sverige

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Hilde Alma; [2024]
  Nyckelord :Kvinnliga övriga anhöriginvandrare; arbetsmöjligheter; socialt nätverk; socialt kapital; kontaktskapande;

  Sammanfattning : The work opportunities of immigrants have been a significant topic in political and scientifical debate. Several studies argue that it is the lack of social network that negatively affects immigrants’ work opportunities. An immigrant group that differs from other immigrant groups in this respect is women having migrated to a partner in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Influencers in Confinement : Measuring Covid-19’s Impact on Leadership in Pro- Eating Disorder Twitter Communities

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutet för analytisk sociologi, IAS

  Författare :Jacquelynn Ennis; [2024]
  Nyckelord :Social Network Analysis; Twitter; Pro-eating Disorder; Eating Disorders; Covid-19; Topic Modelling; Online Communities;

  Sammanfattning : The Covid-19 pandemic presented unprecedented challenges, with global lockdowns impacting individuals on a profound scale. Many took to social media to cope with feelings of anxiety and isolation. LÄS MER

 3. 3. Kan man lära gamla hundar att sitta? : En kvalitativ intervjustudie om fyra äldre människors användning av digitala skärmar

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Sofia Aspholm; [2024]
  Nyckelord :media-usage; elderly; uses and gratifications; affordances and constraints; adoption categories; digital screens.;

  Sammanfattning : The focus of this thesis is on how elderly people make use of digital screens. The study studies how these elderly individuals view their screen time and it highlights how they have adapted to an ever-changing media landscape. LÄS MER

 4. 4. “Man anpassar sig för att överleva” : En studie om lärande- och anpassningsprocesser hos svenskar med internationella arbetsplatser.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

  Författare :Dania Jihad; Yasmine Rghif; [2024]
  Nyckelord :Keywords: Cultural Adaptation; International workplace; Multicultural Work Environments; Working abroad.; Nyckelord: Kulturell Anpassning; Internationella Arbetsplatser; Multikulturella Arbetsmiljöer; Utlandsarbete;

  Sammanfattning : Abstract (sv): Denna uppsats undersöker de lärande- anpassningsprocesser som svenskar genomgår när de etablerar sig på internationella arbetsplatser. Med fokus på svenskar som arbetar i olika länder utgår studien från dessa två forskningsfrågor: Hur beskriver svenskar sina erfarenheter av att etablera sig på en arbetsplats utomlands? Vilka möjligheter och utmaningar identifierar svenskar i dessa sociala lärande- och anpassningsprocesser? Studien besvarar dessa frågor genom en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer för att utforska individuella erfarenheter av kulturell och professionell anpassning. LÄS MER

 5. 5. Temporal Analysis of User Engagement on Instagram

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Elin Thorgren; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Social media platforms have during the last decade expanded immensely in both the number of users and posts. An extensive number of previous studies have observed how users engage on these platforms to study how social systems work. However, compared to other social media platforms, Instagram has been less extensively researched. LÄS MER