Sökning: "Social Sciences"

Visar resultat 1 - 5 av 17944 uppsatser innehållade orden Social Sciences.

 1. 1. Regenerating Land, Regenerating Self: Towards a Care-full Regeneration Cycle of Inner-Outer Transformation

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi; Lunds universitet/Humanekologi

  Författare :Rahel Könen; Clara Wessel; [2024]
  Nyckelord :Land Regeneration; Inner-outer Transformation; Ethics of Care; Regenerative Sustainability Transformations; Affirmative Political Ecology; Relational Turn; Care-full Regeneration Cycle; Emergence; Social Sciences;

  Sammanfattning : The world needs rapid transformation if we are to shift towards more just and regenerative socio-ecological futures. In merging scholarly fields of transformation studies, regeneration and ethics of care this thesis explores the connection between inner-outer regeneration through the in-depth study of a transformative caring process. LÄS MER

 2. 2. Vems närvaro saknas? En kvalitativ studie om professionellas reflektioner om preventiva insatser mot problematisk skolfrånvaro

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Astrid Abrahamsson Mjörnebrant; Tuva Rexstrand; [2024]
  Nyckelord :school absenteeism; school absence; school attendance problem; preventive work; academic support; Social Sciences;

  Sammanfattning : In the past decade, problematic school absenteeism has become a well-known concept in society and research. This study aims to research professionals’ perspectives on problematic school absences in elementary school and high school, and their alternative solutions and thoughts about preventative work. LÄS MER

 3. 3. Hur påverkar grönskan måendet hos de boende på Drottninghög?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Julia Åhlund; [2024]
  Nyckelord :Drottninghög; Grönområden; Bostadsgårdar; Grönytefaktor; Välmående; Social Sciences;

  Sammanfattning : The essay aims to find out how the greenery in Drottninghög affects the well-being of the residents, the concept of well-being is discussed and analyzed and in connection with the impact of greenery on well-being, the biophilia hypothesis is used as a theoretical framework. Furthermore, the impact of the physical design of housing estates is investigated and specifically the method around the Biotope Area Factor. LÄS MER

 4. 4. "Utan känslor kan jag inte göra mitt jobb" En kvalitativ studie om hur socialarbetare använder känslor i relationsskapande med klienter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Nova Andersson; Rina Kryeziu; [2024]
  Nyckelord :emotional intelligence; emotions in social work; emotional labor; deep- and surface acting; feeling rules; relationship-based practice emotionell intelligens; känslor i socialt arbete; känsloarbete; djupt- och ytligt skådespeleri; känsloregler; relationsbaserat arbete; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study aimed to provide further understanding of how social workers use their own and client’s emotions in the relationship-based practice of social work. Further, we wanted to explore in which way social workers’ experiences of emotions can be understood as part of their professional practice. LÄS MER

 5. 5. Kan du, vill du, vågar du? : - En kvantitativ enkätstudie om gymnasieelevers kunskap om och attityder till skolkurativt arbete samt benägenhet att vända sig till skolkuratorn.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Filippa Newman Hedin; Victoria Johansson; [2024]
  Nyckelord :School counselor; school curative work; social work; stigma; attitude; survey; secondary students; Theory of Planned Behavior; skolkurator; skolkurativt arbete; socialt arbete; stigma; attityd; enkät; gymnasieelever; Theory of Planned Behavior;

  Sammanfattning : Previous research has shown there is a lack of studies made about school counselors and their work with secondary school students, especially in a Swedish context. Although the research is limited, there are a few studies who can show that there is a distancing of students towards school counselors and students seeking help, but there also seems to be a lack of direction that makes school counselors work tasks to appear unclear. LÄS MER