Sökning: "Social and Environmental Value Creation"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden Social and Environmental Value Creation.

 1. 1. INCUBATOR RESULTS: IMPRESSIVE OR IRRELEVANT? : A Quantitative Study of the Success of Swedish Incubator Graduates

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Filip Nikitas Metallinos Log; Mojtaba Parsatemijani; [2019]
  Nyckelord :Incubators; success; incubation; graduates; employees; turnover; CAGR;

  Sammanfattning : With the influx of state-funded business development programs and organizations, it is of increasing relevance to understand the success and value creation of said programs and organizations. Sweden is one of the states in the world with the highest number of incubators per capita, and has an extensive knowledge network surrounding incubation. LÄS MER

 2. 2. Saving the world cannot be a one-man show : Combining CSR research and social entrepreneurship theory for a better future

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Michelle Bredhammar; Pia Slesinski; [2019]
  Nyckelord :corporate social responsibility; social entrepreneurship; strategic CSR; trade-offs; value creation; economic and social value creation;

  Sammanfattning : Organizations operate in a dynamic environment in which they are faced with an ongoing dilemma of maximizing profit and meeting the demand from society to take social responsibility. Corporate social responsibility (CSR) has gained an increase in interest with its intended aim of corporations taking responsibility for how the business affects the society within an economic, environmental and social perspective. LÄS MER

 3. 3. Gemensam plats som gemensam nämnare

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Paula Fredh; [2018]
  Nyckelord :socialt kapital; hållbar utveckling; medborgardialog; integration;

  Sammanfattning : Sammanfattning Detta arbete syftar till att fokusera på social hållbar utveckling, och hur man med hjälp av olika metoder kan förbättra förutsättningarna för en god livsmiljö för invånarna i Arlöv. Arlöv är en tätort belägen i Burlövs kommun, som ligger mellan Malmö och Lund. LÄS MER

 4. 4. Leder rapportering om hållbarhet till ännu bättre resultat? : En global studie på 4 288 bolag om kostnaden för räntebärande skulder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Maria Eriksson; Monica Isaksson Eléhn; [2018]
  Nyckelord :CSR reporting; CSR activities; debt cost; ESG; dimensions; risk assessment; stakeholder theory; legitimacy theory; CSR-rapportering; CSR-aktiviteter; skuldkostnad; ESG; dimensioner; riskbedömning; intressentteorin; legitimitetsteorin;

  Sammanfattning : Titel: Leder rapportering om hållbarhet till ännu bättre resultat? En global studie om 4 288 bolag och kostnad för räntebärande skulder Datum: 2018 – maj Syfte: CSR är ett välutforskat ämne med många olika inriktningar. Vårt val föll på att studera dess inverkan på kostnaden för räntebärande skulder. LÄS MER

 5. 5. The potential for shared value creation on the blockchain: A qualitative analysis of new blockchain ventures and their ICOs

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Tatiana Proisy; [2018]
  Nyckelord :Blockchain; Initial Coin Offering; ICO; Shared Value Creation; tokens; social value; Business and Economics;

  Sammanfattning : A shift in new venture creation can be observed from purely profit-oriented models to alternatives attempting to also answer social and environmental needs. Because of their nature, these alternatives face issues regarding their integration in traditional financial and business spheres. LÄS MER