Sökning: "Social arbetsmiljö"

Visar resultat 1 - 5 av 594 uppsatser innehållade orden Social arbetsmiljö.

 1. 1. ”Skrivbord”, ”rum” och ”kollegor” under en pandemi : En grundad teoristudie om distansarbete under en pågående pandemi

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Jessica Blomgren; Peter Priklonsky; [2021]
  Nyckelord :grundad teori; covid-19; distansarbete; digitalisering; komprimering; effektivitet; arbetsglädje;

  Sammanfattning : Intresseområdet för den här studien är arbetssituationen för de som arbetar hemifrån p.g.a.FHM:s rekommendationer. LÄS MER

 2. 2. Distansarbete ur ett medarbetarperspektiv : Hur arbetsformen utmanar villkoren för lärande och kompetensutveckling

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Linn Svegmar; Ida Gunnarsson; [2021]
  Nyckelord :distansarbete; medarbetare; lärande; kompetensutveckling; arbetsplatslärande; social interaktion; utmaningar;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka distansarbete som arbetsform ur ett med­arbetar­perspektiv för att därigenom kunna presentera hur distansarbete kan utmana villkoren för lärande och kompetensutveckling. Studien utfördes genom en kvalita­tiv metod med ett hermeneutiskt antagande där semistrukturerade intervjuer var grund­en för insamling av empiriskt material. LÄS MER

 3. 3. Kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienter med cancer : Ur sjuksköterskans perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Frida Bengtsson; Frida Johansson; [2021]
  Nyckelord :Communication; nurse; patient with cancer; perception; Kommunikation; patient med cancer; sjuksköterskor; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det är vanligt att patienter med cancer upplever fysiska, psykiska och sociala problem och därför behöver ett bra stöd från sjuksköterskorna. Att arbeta med patienter som har cancer kan dock vara en tung belastning för sjuksköterskorna och kommunikationen kan påverkas av olika faktorer. LÄS MER

 4. 4. "Och problemen är många..." : En studie om hur arbetsmiljön för socionomer inom socialtjänsten beskrivs och framställs i media: En kvalitativ innehållsanalys utifrån sex stycken podcastavsnitt.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Angela Östlund; Cassandra Lindbladh Granberg; [2021]
  Nyckelord :Social workers; social work; working environment; work situation; podcasts; socialarbetare; socialt arbete; arbetsmiljö; arbetssituation; podcasts.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Authors: Angela Östlund and Cassandra Lindbladh Granberg Title: ”And the issues are numerous...” A study of the portrayal of social worker’s work environment in media: A qualitative content analysis of six podcast episodes. LÄS MER

 5. 5. Den lojala chefen - en kvalitativ studie kring mellanchefens dubbla lojaliteter och dess påverkan på organisationen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Hanna Grunditz Hagström; [2021]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att utforska lojalitetsbegreppet och undersöka dess koppling till kreativitet och aktivitet. Detta syfte uppnås genom att studera mellanchefers interaktionsmönster, i termer av lojalitet uppåt och nedåt i arbetsorganisationen. LÄS MER