Sökning: "Social conservatism"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden Social conservatism.

 1. 1. Är Sverigedemokraterna ett Högerradikalt populistiskt parti eller Socialkonservativt? : En undersökning av partimaterialet utifrån två idealtyper.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Statsvetenskap

  Författare :Daniel Tengdelius; [2019]
  Nyckelord :Conservative; Social conservative; Social conservatism; Conservatism; Populism; Right-wing; Right-wing radical; Populist radical right; Sverigedemokraterna; Socialkonservatism; Högerradikal; SD; Populism; Högerpopulism; Konservatism; Socialkonservativ;

  Sammanfattning : The political party Sweden democrats became Sweden’s third largest party in 2014 after entering the Swedish parliament back in 2010 for the first time. During this time discussions about the party background and ideology have increased both from other parties and in the society. LÄS MER

 2. 2. Ja till livet : En kvalitativ textanalys av Världen idags framställning av Irlands ändrade abortlag

  L3-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Otto Jaksch; Matilda Bank; Emelie Nordlund; [2019]
  Nyckelord :Abortion; critical discourse analysis; argumentation analysis; alternative media; value conservatism.; Abort; kritisk diskursanalys; argumentationsanalys; alternativa medier; värdekonservatism;

  Sammanfattning : Abortlagen är en fråga som väcker diskussion världen över. Irland har länge haft en av världens strängaste abortlagar men efter en folkomröstning 2018 kom lagen att ändras och är nu ersatt med vad som kallas en mer liberal abortlag. LÄS MER

 3. 3. SCHOOL COMMUNITY AND EXPERIENCES OF PARTICIPATION AND DEMOCRACY: AN ETHNOGRAPHIC STUDY IN THE CHILEAN EDUCATIONAL CONTEXT

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Alexis Morales Valdes; [2018-08-23]
  Nyckelord :School ethnography; democratic education; active participation; Chilean education;

  Sammanfattning : Abstract Chilean education is still in the process of overcoming a dark period of dictatorship where the school was governed by repressive, controlling and antidemocratic regulations. In 2009 a new general law for Chilean education was enacted that included several values suggesting a more active participation for all the members of the school community. LÄS MER

 4. 4. Vänster, höger, upp eller ner? : En kvalitativ studie om var Sverigedemokraterna kan placeras på det politiska spektrumet

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap

  Författare :Parisa Nickbon; [2018]
  Nyckelord :Swedish Democrats; two-dimensional scale; GAL-TAN; left right; social conservatism; ideal type analysis; qualitative content analysis; centrist position;

  Sammanfattning : Throughout the years there has been rise to extensive debate in the media and in the research world about the Swedish Democrats being labeled as a populist radical right-winged party or even leaning towards a centrist position with authoritarian values. With a general election coming up soon this year the aim of this study is with the help of a two-dimensional approach, combining the traditional left/right dimension and the GAL-TAL dimension, to find out where the SD place themselves on the political spectrum. LÄS MER

 5. 5. Finns ingen mening med att ha meningsskiljaktigheter, när man kan vara vänner:  : En kvalitativundersökning av Socialdemokraternas och Moderaternas ideologier

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap

  Författare :Farhan Javanmiri; [2018]
  Nyckelord :Social Democrats; Moderats; ideology; Socialism; Reformist socialism; Conservatism; Liberalism and Neoliberalism;

  Sammanfattning : This thesis examines the Social Democrat party’s and Moderat Party’s ideology. The purpose of this essay has been to investigate the ideological approach of Social Democrats and Moderats. In order to fulfill the purpose of the study, ideological similarities between the parties have been distinguished. LÄS MER