Sökning: "Social constructions"

Visar resultat 1 - 5 av 470 uppsatser innehållade orden Social constructions.

 1. 1. ”I’m a terrible housewife” : En samtalsanalytisk studie av hur par gör genus i interaktion

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sofia Svenander; [2022]
  Nyckelord :Pedagogy; Ethnometodology; Membership categorization analysis; Gender;

  Sammanfattning : Abstract The aim of the study was to study how partners in heterosexual relationship do gender in interaction. The study was guided by the research questions; In what ways is gender done in interaction?; What different norms become visible?; And, what interactional consequences does gender construction lead to? An ethnomethodological perspective was adopted in which the way people in everyday life creates a common understanding of the world is focused. LÄS MER

 2. 2. Kritiska faser i samverkan : En studie om logiker, spänningar och vakuum i institutioners samverkan kring skolgång för placerade barn och unga

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Annika Davén; [2022]
  Nyckelord :collaboration; placement in out-of-home-care; schooling; institutional logics; institutional void; samverkan; placerade barn och unga; skolgång; institutionella logiker; institutionella vakuum;

  Sammanfattning : The aim of this study is to contribute to an understanding of the need for collaboration in creating education plans and school placements for children and youth placed in out-of-home care. By interviewing nine representatives from social services, the municipal education department and primary and secondary schools, this study addresses tensions that arise in school planning in the critical phases for this target group: prior to placement in out-of-home-care and upon return home. LÄS MER

 3. 3. Jag vet var du bor : En kvalitativ studie om hot och våld mot socialarbetare inom myndighetsutövning

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Johanna Sjö; Helin Roozbayani; [2022]
  Nyckelord :threats and violence against social workers; client violence; working environment; social work; hot och våld mot socialarbetare; klientvåld; arbetsmiljö; socialt arbete;

  Sammanfattning : Hot och våld mot socialarbetare har i Sverige mellan åren 2018 och 2020 ökat från en tredjedel utsatta till hälften. Under 2021 rapporterades nästan häften av yrkesverksamma inom socialt arbete under senaste året ha utsatts för någon form av hot eller våld. LÄS MER

 4. 4. 'Men in Grey Suits': Androcentric Language in the House of Commons : A Corpus-Assisted Feminist Critical Discourse Analysis

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Pauline Alkenäs; [2022]
  Nyckelord :Androcentrism; House of Commons; Critical Discourse Analysis; CDA; Hansard at Huddersfield Corpus; Male Bias;

  Sammanfattning : Whilst the number of women in the British Parliament increases in line with social progress towards gender equality, androcentric language use in the House of Commons prevails and perpetuates a harmful outdated hierarchical order of gender. The aims of this study are two-fold, (1) to gain insight into how androcentric occupational titles are used to negotiate the hierarchical structure of the Chamber, (2) to explore how MPs’ male bias is reflected by their use of androcentric generic nouns. LÄS MER

 5. 5. Ett värdigt liv : En studie om socialsekreterares tolkning och tillämpning av LVM ur ett åldersperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Nora Petersson; Nicolina Andersson; [2022]
  Nyckelord :Misuse; LVM; elder; younger; social worker; ageism; social constructivism; Missbruk; LVM; äldre; yngre; tvångsvård; socialsekreterare; ålderism; socialkonstruktivism;

  Sammanfattning : The aim of the study has been to investigate if age is impacting the social workers interpretationand application of the Swedish compulsory care legislation for people with substance abuse, Lag(1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall [LVM]. This with a specific focus on the elderly,thus clients over 65 years. LÄS MER