Sökning: "Social far"

Visar resultat 1 - 5 av 1084 uppsatser innehållade orden Social far.

 1. 1. Hävande av faderskap - En studie av den svenska regleringen kring hävande av faderskap utifrån principen om barnets bästa

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sofia Holgersson; [2020-05-17]
  Nyckelord :Barnets bästa; Barnkonventionen; Europakonventionen; Europadomstolen; Faderskap; Hävande av faderskap; Genetisk far; Rättslig far; Social far; Fel far;

  Sammanfattning : När ett barn föds ska barnets far fastställas. Målsättningen i svensk rätt är att barnets genetiska far ska erhålla status som rättslig far. Emellertid sker ingen utredning kring det genetiska släktskapet, varför det förekommer situationer där den rättsliga fadern inte är genetisk far till barnet. LÄS MER

 2. 2. ETT GÄNG DEFINITIONER En diskursanalys om medias framställning av gängkriminalitet.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emelie Västilä; John Widerfjell; [2020-01-15]
  Nyckelord :gang related crime; organized crime; discourse analysis; social constructivism; media; criminality; social problems.;

  Sammanfattning : According to politicians, experts and journalists a wave of gang related crime has washed over Sweden and is a threat to the country’s safety, welfare and unity. With media as a tool, it is described both as a social problem as well as an urgent national crisis. This essay concerns discourses on the portrayal of gang related crime in the media. LÄS MER

 3. 3. Främja fysisk aktivitet bland barn och ungdomar med övervikt. : – En intervjustudie om hur aktivitetsledare inom kommunala hälsoprojekt arbetar med motivation och självförtroende.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Matilda Strandh; Camilla Lindeborg; Joanna Taavela; [2020]
  Nyckelord :Health; overweight; pedagogy; physical activity and physical literacy.; Fysisk aktivitet; hälsa; pedagogik; physical literacy och övervikt.;

  Sammanfattning : Övervikt har ökat världen över och anses vara ett hot mot folkhälsan som kan leda till långvarig sjuklighet och psykisk ohälsa. Rekommendationerna för barn och unga är 60 minuter per dag och fokus bör ligga på fysiska aktiviteter som upplevs meningsfulla. LÄS MER

 4. 4. Preventive adaptation strategies within disaster management – how humanitarian actors address climate-related challenges

  Master-uppsats, Jönköping University/IHH, Centre of Logistics and Supply Chain Management (CeLS); Jönköping University/IHH, Centre of Logistics and Supply Chain Management (CeLS)

  Författare :Angela Antoni; Kerstin Niggl; [2020]
  Nyckelord :humanitarian; disaster management; climate change; challenges; adaptation;

  Sammanfattning : Background: Climate change is a significant factor shaping the planet and changing the pattern of disasters which leads to direct and indirect consequences. The result is a huge amount of affected people who rely on humanitarian aid. The satisfaction of this need is the responsibility of disaster management. LÄS MER

 5. 5. Mäns kompensatoriska beteende i hushållsarbetet : En kvalitativ studie gjord på män med familj som i sitt arbete veckopendlar

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Amrik Swedin; Atle Swedin; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The study is a qualitative study conducted via telephone interviews where the material has been transcribed and processed with qualitative text analysis and presented under themes and analyzed based on Butler's (2005) theory of the heterosexual matrix, Connell & Pearse (2017), social embodiment and gender domain and Gorman-Murray (2008) masculinity and previous research. The topic of gender with the home as the focus is a current topic and in this study we interviewed eight men between 28-40 years who work in a craft profession far from home, i. LÄS MER