Sökning: "Social infrastruktur"

Visar resultat 1 - 5 av 124 uppsatser innehållade orden Social infrastruktur.

 1. 1. Work is where my bike is. Identifying windows of opportunity for bike commuting in the heart of Germany’s car industry

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Sandra Seethaler; [2019]
  Nyckelord :Sustainability Science; Behaviour Analysis; Bike Communiting; Sustainable Mobility; Transport Planning; Germany; Social Sciences;

  Sammanfattning : In Germany, country of diesel bans and postponed climate goals, the region of Baden-Württemberg, as the heart of the country’s car industry, faces especial challenges. Due to its highly car-oriented transport system and topographical structure, the region is notorious for some of the country’s worst air quality levels. LÄS MER

 2. 2. Social infrastructure in new urban areas

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Maria Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Social infrastructure; development; municipality; urban areas; Social infrastruktur; exploatering; kommun; stadsmiljö;

  Sammanfattning : Social infrastructure is premises or housing for municipally financed and statutory service such as schools, preschools, retirement homes and LSS or other social apartments. They can be built either stand-alone or integrated, where the former is constructed as its own building on a reserved site for the specific purpose, while the latter is an incorporated in space in a building which otherwise is typically intended for ordinary residential housing. LÄS MER

 3. 3. Norgemodellen : En fallstudie av vattenkraftens hållbarhet på lokal nivå i Storfjord kommun

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen; Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Joel Valdemarsson; Lisa Jonsson; [2019]
  Nyckelord :Norgemodellen; hållbar utveckling; konflikter; vattenkraft; Storfjord;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie undersöker den så kallade Norgemodellen i en norsk vattenkraftskommun, Storfjord, för att diskutera vattenkraftens lokala påverkan och förstå mer om inställningen till och konflikter kring vattenkraft. Teori kring konflikter inom hållbar utveckling diskuteras och analyseras med empirin erhållen från fem intervjuer med totalt sju personer. LÄS MER

 4. 4. Från A till B på ett hälsofrämjande sätt med aktiv mobilitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Lorita Mohajer Soltani; [2019]
  Nyckelord :Physical activity; active mobility; cycling; walking; chronic diseases; Fysisk aktivitet; aktiv transport; cykling; gång; kronisk sjukdom;

  Sammanfattning : Introduktion: Denna litteraturstudie har avsikten att belysa faktorer kring aktiv mobilitet, här avses cykling och gång och hur dessa aktiviteter kan bidra till en ökad folkhälsa. Aktiv mobilitet är en form av måttlig fysisk aktivitet, där metabolisk ekvivalent (MET) anses vara över 3. LÄS MER

 5. 5. Public place, female space : a proposed structure plan for Kihinani, Zanzibar which includes women in the planning process

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Hanna Axelsson; Louise Nederman; [2019]
  Nyckelord :urban planning; women; informal settlements; developing country; public space; Zanzibar; MFS;

  Sammanfattning : The urban population is rapidly expanding and Africa has the fastest growing population in the world. Zanzibar Town is the urban, densely populated area in Zanzibar, a semi-autonomous island state in Tanzania. During the last fifty years, the population has increased by 630% in the city. LÄS MER