Sökning: "Social isolation"

Visar resultat 1 - 5 av 308 uppsatser innehållade orden Social isolation.

 1. 1. Att bli ensam- : Vad säger forskningen om äldres upplevelser av ensamhet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Patrik Mattisson; Thina Berg; [2020]
  Nyckelord :Aged; older; experience; loneliness; social isolation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Det är ju så, alla passar ju inte in i den där lilla ramen.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Caroline Schultz; Lirija Pestisha; [2020]
  Nyckelord :Elderly; mental illness; care manager; Michael Lipsky; discretion.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how care managers experience the challenges that they encounter in their meetings with elderly who suffers from mental illness. We have through qualitative semi structured interviews interviewed seven care managers within the elderly care. LÄS MER

 3. 3. Intersecting Oppressions of Migrant Domestic Workers : (In)Securities of Female Migration to Lebanon

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Janine Gunzelmann; [2020]
  Nyckelord :Gendered Migration; Migrant Domestic Workers; Intersectionality; Lebanon;

  Sammanfattning : This Master’s thesis explores the intersection of powers that create (in)secure female migration to Lebanon. It contributes to a growing literature corpus about the lives of women, originating from South/ South-East Asia and Sub-Saharan Africa, who migrate to Lebanon to work in the domestic work sector. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors upplevelser av livskvalitet i samband med endometrios : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Nadine Fröjd; Linnéa Lundström; [2020]
  Nyckelord :Endometriosis; fertility; gaps of knowledge in health care; literature review and quality of life; Endometrios; fertilitet; kunskapsluckor i vården; livskvalitet och litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Endometrios är en kronisk sjukdom som utlöser inflammation på en eller flera delar av kvinnans könsorgan. Vanliga symtom för endometrios är buksmärta, bäckensmärta och samlagssmärta. Symtomdebut är varierande, dock finns det studier som tyder på att symtom uppkommit redan i tonåren. LÄS MER

 5. 5. "Can you help me top-up my mobile data?"

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Kadesiree Thossaphonpaisan; [2019-08-08]
  Nyckelord :migrant domestic workers; virtual mobility; Facebook; gendered mobility; ICTs;

  Sammanfattning : In the globalised world, it is evident that mobile phones have the potential to empower migrant workers by making them feel more connected and providing access to information and services. Additionally, connecting to the Internet means not only social connection but also collective actions. LÄS MER