Sökning: "Social isolering."

Visar resultat 1 - 5 av 535 uppsatser innehållade orden Social isolering..

 1. 1. COVID-19 PANDEMIN OCH ÄTSTÖRNINGAR: EN KVALITATIV STUDIE OM RELATIONEN MELLAN COVID-19 PANDEMIN OCH ÄTSTÖRNINGAR UTIFRÅN TVÅ MILJÖER, AKTUELL FORSKNING OCH DEN SVENSKA RIKSFÖRENINGEN MOT ÄTSTÖRNINGAR; FRISK & FRI

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Linnea Persson; [2023-11-08]
  Nyckelord :Covid-19; Ätstörning; Social Isolering; Sociala Medier; Ätstörningsvård; Ätstörningssymtom;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to examine the perspective of the relationship and reasoning between the Covid-19 pandemic and eating disorders, which will be done based on two environments, current research and the Swedish National Association against Eating Disorders; Frisk & Fri. By using semi-structured interviews, this qualitative study can compare the responses with current research and see any similarities and differences around which effects the pandemic has generated. LÄS MER

 2. 2. Personers upplevelser av att vara bärare av meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) – En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Hanna Nilson; Judith Nabavi; [2023-06-28]
  Nyckelord :Bärarskap; MRSA; Meticillinresistenta Staphylococcus aureus; Personcentrerad vård; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Multiresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) är en bakteriestam av Staphylococcus aureus som förvärvat resistens mot betalaktamantibiotikan Meticillin. Varje år drabbas ett par tusen personer i Sverige av MRSA. Infektion kan vara både symtomatisk och asymtomatisk. LÄS MER

 3. 3. PATIENTERS UPPLEVELSE AV ISOLERINGSVÅRD VID INFEKTIONSSJUKDOMAR En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jennie Boulwen; Hanna Persson; [2023-06-26]
  Nyckelord :Isoleringsvård; patienter med infektionssjukdomar; somatisk slutenvård och upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns olika skäl till att patienter vårdas i isolering. Infektionskänsliga patienter med nedsatt immunförsvar kan behöva skyddas från att bli smittade och patienter som bär på smittsamma sjukdomar behöver isoleras för att inte sprida smitta vidare. LÄS MER

 4. 4. HUNDENS BETYDELSE FÖR PENSIONÄRERS UPPLEVELSE AV HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Kim Ryttersson; Hannah Gonzalez Lahtinen; [2023-04-13]
  Nyckelord :Arbetsterapi; Hälsa och välbefinnande; hundägarskap; transition; pensionering;

  Sammanfattning : Bakgrund Antalet äldre har ökat i befolkningen och idag förväntas friska levnadsår efter 65 år för kvinnor i Sverige vara: 16,6 år och för män: 15,9 år. I Sverige finns det cirka 2,5 miljoner pensionärer. Att gå i pension innebär en transition. LÄS MER

 5. 5. Idealbilden av livet online : En kvalitativ studie om normer och självpresentation på Instagram

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Ebba Ehlin; Oskar Eriksson; [2023]
  Nyckelord :Instagram; social media; norms; self-presentation; networks; social capital;

  Sammanfattning : The digitalization of today’s society has developed rapidly. The internet has become a given and the popularity of social media is ever growing. One of them being Instagram, with a vast userbase who can publish and share images and videos with each other. LÄS MER