Sökning: "Social learning theory hälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden Social learning theory hälsa.

 1. 1. Socionom eller student? En studie av socionomstudenters upplevelse av sin roll under den verksamhetsförlagda utbildningen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Lana Hamdoun; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The field education is an important part of social work education programmes. In spite of the importance of field education, research on the subject is limited, specifically in a Swedish context. The purpose of this study has thus been to examine social work students' experience of their role during field education. LÄS MER

 2. 2. Möjlighet till ett rikt och självständigt liv i rullstol

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Ellen Gunarsson; Marija Kobas Nilsson; [2020]
  Nyckelord :funktionsnedsättning; funtionshinder; rullstol; livskvalitet; rituella interaktionskedjor; känslan av sammanhang; KASAM; självständighet; delaktighet; gemenskapen; socialpedagogik; reflekterad tänkande; problembaserad lärande; sociala band; disability; wheelchair; independence; social pedagogy; quality of life; sense of coherence; rituals; problem-based learning; reflective thinking;

  Sammanfattning : Uppsatsen avsåg att synliggöra arbetet som bedrivs inom Rullstolsakademien. Projektet Rullstolsakademien är ett samarbete mellan Region Skåne och förening FIFH med syfte att öka självständighet för personer som använder manuella rullstolar i sin vardag. LÄS MER

 3. 3. The learning path towards wellbeing : A qualitative study on the factors motivating elderly to participate in informal learning activities

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Alexandra-Maria Oancea; [2020]
  Nyckelord :aging; benefits of learning; elderly wellbeing; healthy lifestyle; informal learning; lifelong learning; mental health;

  Sammanfattning : The purpose of the study has been to discover what motivates the elderly to participate in informal learning activities after the retirement age. The study is qualitative, interpretation being used as the theoretical knowledge approach. LÄS MER

 4. 4. Läs- och skrivsvårigheter i klassrummet : En kvalitativ studie av insatser för elever med läs- och skrivsvårigheter i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Michaela Ljung; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning: Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare i idrott och hälsa, naturkunskap och samhällskunskap uppmärksammar och resonerar kring arbetet med elever med läs- och skrivsvårigheter. De fyra frågeställningar studien är baserad på är: 1. LÄS MER

 5. 5. Plötsligt händer det... men vem bär ansvaret? : En kvalitativ studie om hur Halmstad arbetar förebyggande med spelproblematiken i relation till samhällets risker och spelmarknadens utveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Caroline Nordstrand; Liridona Jakupi; [2019]
  Nyckelord :Gambling addiction; risks; living conditions; collaboration; preventive work; inequality; organization; Spelberoende; risker; livsvillkor; samverkan; förebyggande arbete; ojämlikhet; organisation;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa uppsats är att undersöka och kritiskt reflektera hur de berörda aktörerna i Halmstad utifrån befintliga resurser arbetar förebyggande med spelproblematiken. Detta vill vi undersöka i relation till den snabba utvecklingen av spelmarknaden och samhällets risker samt hur dessa påverkar utvecklingen av spelberoende. LÄS MER