Sökning: "Social legislation"

Visar resultat 1 - 5 av 1189 uppsatser innehållade orden Social legislation.

 1. 1. Socialsekreterarnas ställning gentemot lagförslagen om anmälninsplikt : En kvalitativ studie som undersöker socialsekreterares ställning och deras handlingsutrymme inför lagförslaget om anmälningsplikt

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Nawal Mahmoud; Nada Awes; [2024]
  Nyckelord :Keywords: Social workers; undocumented immigrants; social services; challenges; ethical issues; human right; role conflicts.; Nyckelord: Socialsekreterare; papperslösa migranter; socialtjänsten; utmaningar; etiska problem; etiska dilemma; mänskliga rättigheter; rollkonflikter.;

  Sammanfattning : This study focuses on the proposed legislative amendment regarding mandatory reporting. The purpose of the study is to investigate how social workers within social services perceive the legislative proposal on mandatory reporting, identify ethical dilemmas that social workers associate with the mandatory reporting law, and explore how they reason about handling these dilemmas. LÄS MER

 2. 2. Mellan omsorg och kontroll : En litteraturstudie om våld mot personer med intellektuell funktionsnedsättning på stöd- och omsorgsboende

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Måns Palmqvist; [2024]
  Nyckelord :abuse; intellectual disability; residential settings; power; violence; intellektuell funktionsnedsättning; kontroll; omsorgsboende; makt; våld;

  Sammanfattning : Våld mot människor med intellektuell funktionsnedsättning är ett allvarligt samhällsproblem. Omfattande tidigare forskning visar att denna grupp är överrepresenterade som offer för våld och övergrepp såväl inom som utanför funktionshinderomsorgens domän. LÄS MER

 3. 3. Racehygiejnens tidlige indtog i det danske mediebillede

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

  Författare :Rikke From; [2024]
  Nyckelord :Eugenics; Scandinavian racial hygiene; Danish media history; sterilization legislation; history of institutionalization of disabilities and welfare Eugenik; skandinavisk racehygiejne; dansk pressehistorie; sterilisationslovgivning; forsorgshistorie; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis is a study of the moral, medical, and socioeconomic arguments in favor of a racial hygienic sterilization legislation carried out in conservative, social democratic and socialist newspapers in Denmark from 1911-1923. While the sterilization legislation did not come into effect until 1933, the question was heavily discussed publicly in the preceding years. LÄS MER

 4. 4. Global Framework Agreements - A solution to fill the vacuum of global labour law?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Anna Larsson; Hanna Engblom; [2024]
  Nyckelord :Globalisation; Global framework agreements; International framework agreements; Multinational enterprises; Global union federations; Global supply chain; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The phenomenon of global framework agreements has emerged through the difficulties of regulating the global labour market where the multinational enterprises' operations have been driven by an economic agenda and profit. The challenges of creating transnational legislation have brought social actors, such as the United Nations and the International Labour Organisation, to initiate self-regulatory instruments. LÄS MER

 5. 5. "Vad är det här? Vi jobbar ju med mjuka värden" - En kvalitativ studie av uppfattningar om HR analytics i praktiken

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Louise Andersson; Ellen Brobeck; [2024]
  Nyckelord :HR analytics; digitalisering; legitimitet; strategisk partner; institutionell teori; evidensbaserade metoder; digitization; legitimacy; strategic partner; institutional theory; evidence-based methods; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to analyze how HR analysts understand their prerequisites for using HR analytics in a way that is perceived as legitimate. Today, there are expectations on HR to become a function that uses digital tools to analyze personnel key figures. LÄS MER