Sökning: "Social media advertising"

Visar resultat 1 - 5 av 236 uppsatser innehållade orden Social media advertising.

 1. 1. Användandet av sociala medier vid rekrytering i mediebranschen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Julia Diogo; [2019]
  Nyckelord :Recruitment; Recruitment process; Social media; Personality; Freelancers; The media industry;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar reklambyråers användning av sociala medier i rekryteringsprocessen av tillsvidareanställda respektive frilansare. Syftet är att förstå hur sociala medier används för rekrytering och hur arbetsgivare inom mediebranschen resonerar kring detta. LÄS MER

 2. 2. "Vår verksamhet baserar sig på omtanken om kunden" : En kritisk diskursanalys av Svenska Spels marknadsföring och sitt sociala ansvar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Sophie Malmstedt; Elleonor Hovmöller; [2019]
  Nyckelord :Svenska Spel; gambling advertisement; media; discourse; social problems; spelreklam; diskurs; sociala problem; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to analyze and highlight how AB Svenska Spel relate to their gambling advertising due to their social responsibilities and to analyze what image Swedish media direct to Svenska Spel. A critical discourse analysis, based on Fairclough's theory of discourses, was chosen to address how discourses are manifested and are expressed in text. LÄS MER

 3. 3. The medium is the message, or is it? : A quantitative study of media users’ attitudes towards advertising online and offline

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Rebecca Fransson; Ellinor Pousette; [2019]
  Nyckelord :Advertising; Social media; Personalization; Media users; The medium is the message;

  Sammanfattning : Media usage, as well as media advertising, is growing in tandem with each other. Media users will, regardless of which medium that is in use, encounter a considerable amount of advertising. As we are moving towards a more digitized world, and also a more digitized media sphere, a new communication landscape has been formed. LÄS MER

 4. 4. Insta(nt) credibility? : Exploring how Generation Z assigns credibility to influencers and their sponsored posts on Instagram

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Lisa Stedt; Nathalie Skoglösa; Elina Svelander; [2019]
  Nyckelord :Influencer marketing; Source credibility; Instagram; Generation Z;

  Sammanfattning : Background: Today, 98% of all Swedish upper secondary school students have Internet access and the majority possess accounts on social media; allowing them to generate content and engage with brands in a new way. Amongst this, we find influencer marketing; a new form of endorsement strategy utilized by companies in the social media setting to promote products and brands. LÄS MER

 5. 5. Examines the benefits of social media marketing in contrast to traditional advertising

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Joel Källbäck; [2019]
  Nyckelord :Traditional advertising; Social media marketing; Brand awareness; Marketing;

  Sammanfattning : In the recent year’s internet have grown rapidly, and the digital world have grown along with it. This have led to new marketing methods such as social media marketing has developed which have shown to be good tool for building relationship with consumers and increase brand awareness. LÄS MER