Sökning: "Social media"

Visar resultat 1 - 5 av 6275 uppsatser innehållade orden Social media.

 1. 1. ”Gratis sex skulle också vara ganska coolt ’TBH’ men kärlek är bättre antar jag”. En netnografisk studie om incels syn på sin livssituation och gemenskapen på incel-forum

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Linn Vårhall; Hanna Öst; [2021-01-13]
  Nyckelord :backstage; Bourdieu; classification struggles; frontstage; Goffman; incel forum; incels; involuntary celibacy; labeling theory; netnography; outsiders; stigma; symbolic interactionism;

  Sammanfattning : Previous research and medial narratives often present incels as a violent outcastgroup. The involuntary celibates are rarely looked at as individuals, but as ahomogenous mass which implicitly is equated with terrorism. After being partlyshut out of the internet forum reddit, incels created their own exclusive forums. LÄS MER

 2. 2. Analysing Journalists Written English on Twitter : A comparative study of language used in news coverage on Twitter and conventional news sites

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Engelska institutionen

  Författare :Douglas Askman; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The English language is in constant transition, it always has been and always will be. Historically the change has been caused by colonisation and migration. Today, however, the change is initiated by a much more powerful instrument: the Internet. LÄS MER

 3. 3. The Power of Ice : Effekten på livskvalitet till följd av köldterapi i kombination med andningsövning och meditation.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Johan Brage; Leonard Hellström; [2021]
  Nyckelord :Breathing Exercises; Cryotherapy; Holistic Health; Meditation; Quality of Life; Andningsgymnastik; Holistisk medicin; Kryoterapi; Livskvalitet; Meditation;

  Sammanfattning : Bakgrund Vården rör sig mot en mer patientcentrerad syn. Detta reflekteras i den fysioterapeutiska behandlingen där man kan se holistiska modaliteter göra ett inträde. En metod utanför skolmedicinens ramar som samlat uppmärksamhet det senaste decenniet är Wim Hof-Metoden. Den bygger på köldterapi, andningsövning och meditation. LÄS MER

 4. 4. Finns det ett samband mellan sömnvanor och röstbesvär? : En enkätstudie som undersöker relationen mellan sömnkvalitet, antal sömntimmar och upplevda röstbesvär

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi; Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Emma Kullerback; Caroline Samuelsson; [2021]
  Nyckelord :sleep; voice; sleep quality; sleep deprivation; voice disorders; sömn; röst; sömnkvalitet; sömnbrist; röstbesvär;

  Sammanfattning : Although some studies have investigated the correlation between sleeping habits andvoice problems, it is not completely established. Yet, studies have pointed out that bothsleep quality and sleep deprivation can increase the risk for developing voice problems. LÄS MER

 5. 5. "Och problemen är många..." : En studie om hur arbetsmiljön för socionomer inom socialtjänsten beskrivs och framställs i media: En kvalitativ innehållsanalys utifrån sex stycken podcastavsnitt.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Angela Östlund; Cassandra Lindbladh Granberg; [2021]
  Nyckelord :Social workers; social work; working environment; work situation; podcasts; socialarbetare; socialt arbete; arbetsmiljö; arbetssituation; podcasts.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Authors: Angela Östlund and Cassandra Lindbladh Granberg Title: ”And the issues are numerous...” A study of the portrayal of social worker’s work environment in media: A qualitative content analysis of six podcast episodes. LÄS MER