Sökning: "Social network services"

Visar resultat 1 - 5 av 184 uppsatser innehållade orden Social network services.

 1. 1. Examining Facebook Use, Self-compassion and its Interactions With Subjective Well-being

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Måns Andersson; [2019]
  Nyckelord :Social network services; Facebook; subjective well-being; self-compassion; sociala medier; Facebook; subjektivt välbefinnande; självmedlidande;

  Sammanfattning : The use of social network services (SNS) has exponentially grown especially among younger generations. Facebook (FB) use today constitutes a part of many university students’ everyday life. At the same time, research interest for self-compassion has grown tremendously. LÄS MER

 2. 2. Energy-water nexus in Mexico: A network-based approach of polycentric governance.

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Ricardo Gómez Zamudio; [2019]
  Nyckelord :Energy-water nexus; polycentric governance; social network analyis; sustainability science; Mexico; Social Sciences;

  Sammanfattning : By 2050, sixty percent of human population worldwide is going to live in cities. This will increase natural resource consumption to provide products and services in cities. Additionally, current policy making is done through a silo thinking mindset where unintended consequences can undermine natural resources availability. LÄS MER

 3. 3. ”Socialtjänsten är inget farligt, det är en möjlighet, en tillgång.” : En kvalitativ studie om professionellas erfarenheter av tillit hos föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Emelie Danielsson; [2019]
  Nyckelord :Intellectual disabilities; Parents; Social network; Social capital; Trust; Intellektuell funktionsnedsättning; Föräldrar; Sociala nätverk; Socialt kapital; Tillit;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att bidra med kunskap om hur professionella ser på faktorer som kan ha betydelse för social och politisk tillit hos föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning. Det bakomliggande intresset grundar sig i det faktum att personer med intellektuell funktionsnedsättning många gånger har dåliga erfarenheter av kontakt med professionella som arbetar med att ge den typ av insatser som riktar sig till denna målgrupp. LÄS MER

 4. 4. Care workers’ views on social support for older people in Sweden

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Aniceta Chua; [2019]
  Nyckelord :older people; care workers; institutional care; home-based care; social support; Sweden;

  Sammanfattning : This study seeks the views of care workers working with older people about what impact social support resources has on the living conditions of older people. Social support was conceptualised in the study as support received from family members or close friends of the older people. LÄS MER

 5. 5. Att arbeta med det större systemet : Feedback-informerad terapi och nätverksterapi inom socialtjänsten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Centrum för social och affektiv neurovetenskap

  Författare :Erik Hjort; [2019]
  Nyckelord :network therapy; network meeting; social service; fedback-informed treatment; system theory; ecological system theory; FIT; nätverksterapi; nätverksmöte; socialtjänst; feedback-informerad terapi; systemteori; utvecklingsekologisk teori; FIT; kvalificerat nätverksarbete; nätverksarbete;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to investigate Feedback-Informed Therapy (FIT) (Miller & Bertolino, 2015) in the form of the Outcome Rating Scale (ORS) and Group Session Rating Scale (GSRS) scales when used in network therapy within the social services. The study is quantitative and is based on collected ORS and GSRS forms from 10 network therapies, including 94 people. LÄS MER