Sökning: "Social norms"

Visar resultat 1 - 5 av 1783 uppsatser innehållade orden Social norms.

 1. 1. Bortom musiken : Om maktrelationer i gymnasieskolans ensembleundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Christopher Lindén; [2021]
  Nyckelord :power relations; ensemble teaching; pop rock; pop- and rock ensemble; practice of genre; group formations; subject positions; positioning; discourse theory; maktrelationer; ensembleundervisning; pop och rock; pop- och rockensemble; ensemble; genrepraktik; gruppbildning; subjektspositioner; positionering; diskursteori;

  Sammanfattning : Den här studien ämnade undersöka utommusikaliska dimensioner av gymnasieskolans ensembleundervisning, med fokus på pop- och rockensemble. Ambitionen var att identifiera möjliga roller och identiteter hos elever för att synliggöra eventuella maktrelationer. LÄS MER

 2. 2. Stereotypinnehåll för sociala grupper med olika hög social status: Effekten av deltagarinstruktioner inom Stereotype Content Model

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Tobias Ahlqvist; Sabina Basic Knezevic; [2021]
  Nyckelord :stereotype content; agency; communion; instructed perspective; social desirability; rich; poor; stereotypinnehåll; agens; kommunalitet; deltagarinstruktioner; social önskvärdhet; rika; fattiga; Social Sciences;

  Sammanfattning : Stereotype research has previously employed different techniques of measuring stereotype content. One such theory is the Stereotype Content Model (SCM) in which content is measured along the dimensions of competence and warmth (Fiske et al., 2002) or the parallels agency and communion (Abele et al., 2016). LÄS MER

 3. 3. Spegel, spegel på väggen där, säg mig när jag smalast i landet är - En kvalitativ studie om unga kvinnors erfarenheter av hur könsnormer påverkar insjuknande och vidmakthållande av anorexia nervosa

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Matilda Juneblad Målar; Kelly Söderholm; [2021]
  Nyckelord :anorexia nervosa; gender norms; gender perspective; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att ur ett genusperspektiv belysa hur unga kvinnor som har eller har haft anorexi uppfattar att könsnormer har påverkat deras insjuknande och vidmakthållande av sjukdomen. Studien baserades på en kvalitativ innehållsanalys av sex självbiografier skrivna av kvinnor som har eller har haft anorexi. LÄS MER

 4. 4. "Om inte vi frågar, vem ska då göra det?" En studie om socialarbetares beskrivningar av arbetet med barn som utsatts för sexuella övergrepp

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Linnéa Rundkvist; Felicia Thell; [2021]
  Nyckelord :sexual abuse; children; socialworkers; street-level bureaucracy; discretion; challenges; Social Sciences;

  Sammanfattning : Child sexual abuse is a global public health problem. In Sweden, the social services have the ultimate responsibility to support and protect these children. This study examines social workers' experiences of the challenges and dilemmas that arise in their daily work with children who have been sexually abused. LÄS MER

 5. 5. En gång är ingen gång - Begripliggörande av våld i nära relation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Molly Helmersson; Gabriella Svensson; [2021]
  Nyckelord :intimate partner violence; violence against women; comprehending violent relationships; accounts; traumatic bonding; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to gain deeper knowledge about men’s violence against women and how women comprehended violent incidents in their relationships, and how they made violence understandable for themselves. Our intention was to gain a deeper understanding of the reasons women gave for staying in violent relationships. LÄS MER