Sökning: "Social omsorgsvetenskap"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Social omsorgsvetenskap.

 1. 1. Sexuellt riskbeteende och självkänsla hos ungdomar

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

  Författare :Brian Unis; [2010]
  Nyckelord :sexual risk behavior; self-esteem; adolescence; självkänsla; sexuellt riskbeteende; adolescens;

  Sammanfattning : Sammanfattning  Författare (Tillnamn, förnamn)                                                                                                                 Årtal                    Unis, Brian                                                                                                       2010             Arbetets titel Sexuellt riskbeteende och självkänsla hos ungdomarOpublicerad uppsats för magisterexamen.                                                                                                Sidoantal (tot)               Karlstad: Karlstads universitet. LÄS MER

 2. 2. En kvalitativ studie av missbrukarens vardag

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper; Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

  Författare :Fredrik Hein; Katja Glaas; [2007]
  Nyckelord :Social omsorgsvetenskap;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en induktiv kvalitativ studie som baseras på sex intervjuer med personer som har egen erfarenhet av livet med missbruksproblematik. Intervjuerna har genomförts med en intervjuguide som ram för att hålla frågorna så öppna som möjligt. Intervjumaterialet har bearbetats genom tematisk analys. LÄS MER