Sökning: "Social ordning"

Visar resultat 1 - 5 av 166 uppsatser innehållade orden Social ordning.

 1. 1. Trygghetens intagande av en plats - i arkitekturen, som social ordning och som attraktivitetsattribut : En kvalitativ studie av trygghetens dimensioner på Strängnäs resecentrum

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Agneta Loberg; [2020]
  Nyckelord :Trygghet; Brottsförebyggande; Social ordning; Attraktivitet; Platsmarknadsföring;

  Sammanfattning : Studien undersöker hur tryggheten har intagit Strängnäs resecentrum. Strängnäs resecentrum beskrivs i lokala medier vara en otrygg plats på grund av stökiga ungdomar i grupp. Samtidigt framställs Strängnäs resecentrum vara en viktig plats för stadens attraktivitet, enligt kommunala dokument. LÄS MER

 2. 2. Skolkuratorns stora uppdrag : Handlingsutrymme och förväntningar på yrkesrollen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Harald Engström; Malin Karlsson; [2020]
  Nyckelord :school-counselor; school social-worker; role of the school-counselor; discretion; expectations; collaboration; cooperation; profession; skolkurator; socialarbetare i skolan; yrkesroll; handlingsutrymme; förväntningar; samverkan; profession;

  Sammanfattning : Det finns begränsat med forskning som lyfter skolkuratorns perspektiv och upplevelser av sin arbetssituation och yrkesroll inom skolan. Syftet med studien var att undersöka hur skolkuratorer upplever förväntningar på deras yrkesroll från lärare och rektorer och hur de hanterar dessa samt hur de upplever sitt handlingsutrymme inom skolan. LÄS MER

 3. 3. Att se igenom ögat, inte med. : Herrnhutisk bildkonst och visuella ideal i Västsverige 1740-1810.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Hanna Bendz; [2020]
  Nyckelord :Moravian; Religious; Art; Visual Culture; Portrait; Early Modern; Systems Theory; Passage; Grace; Integration; Herrnhutism; Religiös; Konst; Visuell kultur; Porträtt; Tidigmodern; Systemteori; Passage; Nådens Ordning; Integration;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar konst och visuella kulturer inom den evangeliska brödraförsamlingen, eller herrnhutismen, i Västsverige ca 1740-1810. Porträtt, kyrkomålningar samt dekorationstryck har studerats. LÄS MER

 4. 4. ”Jag brinner ju för byn” : lanthandlares roll i dagens landsbygdssamhälle samt vilken syn de har på de vanligaste stöden

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Maria Asplund; [2020]
  Nyckelord :lanthandlare; livsmedelsbutik; landsbygd; kommersiell service; governance;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks lanthandlares uppfattningar och förutsättningar för att kunna bedriva en lanthandel i gles- eller landsbygd. Genom kvalitativa intervjuer och observationer med sex stycken butiksföreståndare eller butiksbiträden, från Dalarna, Kronoberg samt Hallands län, har information inhämtats för att kunna svara på upp-satsens frågeställningar. LÄS MER

 5. 5. Ordning och reda på gym

  Master-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Pontus Assarsson; [2019]
  Nyckelord :social order; sociology;

  Sammanfattning : Sammanfattning Författare: Pontus Assarsson Handledare: Torbjörn Andersson Högskola: Malmö Universitet, Institutionen för Lärande och Samhälle, Idrottsvetenskap Syfte: Syftet är att öka förståelsen för hur social ordning skapas och upprätthålls på gym i Malmö. Metod: Tio gymanläggningar i Malmö har besökts av mig personligen där semistrukturerade intervjuer (n=10) genomförts med gymanläggningsansvariga platschefer. LÄS MER