Sökning: "Social presence"

Visar resultat 1 - 5 av 1251 uppsatser innehållade orden Social presence.

 1. 1. Willingness to Pay for Externalities – Does Earmarking Taxes Matter?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Joel Eliasson; [2023-06-29]
  Nyckelord :Willingness to Pay; Environmental Beef Tax; Earmarking; Sweden; Contingent Valuation; Inferred Valuation; Payment Card Approach; Demand Curve;

  Sammanfattning : This study explores the Willingness to Pay (WTP) for an environmental beef tax and the effects of revenue recycling mechanisms on WTP and beef consumption. It surveys students from Gothenburg University using a payment card approach, addressing literature gaps concerning the role of revenue recycling in environmental tax policy, behavioral economic factors affecting public perceptions, and potential biases in contingent valuation methods. LÄS MER

 2. 2. “ALLT ÄR DEN LILLA RÅTTANS FEL, HÖRDE FRÅN EN SÄKER KÄLLA ATT HEN OCKSÅ SYSSLAR MED KRIMINELLA VERKSAMHETER” - En kvantitativ innehållsanalys om medborgarjournalistikens kvalitet på Flashback

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Emelie Gustafsson; Josefine Gerdtman; [2023-03-10]
  Nyckelord :Medborgarjournalistik; användargenererat innehåll UGC ; kvalitet; Flashback;

  Sammanfattning : As interactive media have grown, citizen journalism has gained greater importance. Almost half of Sweden's population takes part in news delivery on social media, where the discussion forum Flashback is one of the platforms. LÄS MER

 3. 3. “MED KODEN FAMILJ10 FÅR NI 10% RABATT PÅ…” En kvalitativ innehållsanalys av barns involvering i familjevloggares betalda samarbeten på YouTube

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Martina Davitkova; Hanna Eklund; Ella Engberg; [2023-03-10]
  Nyckelord :kommersiell sharenting; familjevloggare; YouTube; influencers; främre regionen; bakre regionen; fasad; intrycksstyrning; självpresentation; barn; utsända uttryck; överförda uttryck;

  Sammanfattning : EXECUTIVE SUMMARY In the early 2000s, the rise of the influencer industry began. An influencer refers to a person with influence and the ability to influence their audience to consume certain products or perform a specific action. LÄS MER

 4. 4. KVINNLIG PARLAMENTARISK REPRESENTATION OCH SOCIAL VÄLFÄRD En kvantitativ studie på kvinnliga parlamentarikers påverkan på elektorala autokratiers social välfärdspolitik.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Nora Wisting; [2023-02-13]
  Nyckelord :Politics of presence; Kvinnlig parlamentarisk representation; Elektorala autokratier; Social välfärdspolitik; Hälsoutgifter % av BNP ;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker om kvinnliga parlamentariker kan påverka och förstärka elektorala autokratiers sociala välfärdspolitik. Detta görs genom en statistisk tvärsnittsundersökning där 2021 års elektorala autokratier analyseras. LÄS MER

 5. 5. Evaluation of a twinning project between midwife associations in Sweden and Ghana

  Magister-uppsats,

  Författare :Hanna Fjellström; Emelie Sandberg; [2023-02-13]
  Nyckelord :Twinning; midwife associations; implementation science;

  Sammanfattning : Background: Globally, maternal and newborn health is a priority and progress has been made through the United Nations (UN) Sustainable Development Goals (SDGs). However, in developing countries millions of women and newborn still have inadequate access to antenatal care, safe abortions and to be able to give birth in a health facility. LÄS MER