Sökning: "Social problems and welfare"

Visar resultat 1 - 5 av 801 uppsatser innehållade orden Social problems and welfare.

 1. 1. Planering av missbruksbehandling : En kvalitativ studie om hur socialsekreterare resonerar kring processen för val av insats

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Adela Jusufovic; [2019]
  Nyckelord :evidence based practice; professionalism; discretion; users influence; street- level bureaucrats; tacit knowledge; Social Sciences;

  Sammanfattning : This bachelor’s essay is about how social workers as street-level bureaucrats are dealing with addicted clients and how the process continues in order to find the most optimal treatment for them. The aim was to study which factors, according to the social workers, that were considered as most important and how they affect their task to find an adequate treatment for these clients. LÄS MER

 2. 2. Den juridiska paradoxen : Vilka faktorer är avgörande vid hedersrelaterade LVU-omhändertaganden?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Anna Ahlström; [2019]
  Nyckelord :Honour-related violence and oppression; Swedish administrative court; social service; child welfare investigations; Social Sciences;

  Sammanfattning : The legal paradox. Which factors are decisive in honour-related cases for compulsory care of young persons? Previous studies have shown that honour-related violence and oppression has grown to become a major problem in Sweden. The municipal social service is obliged to help and support all people who become victims of violence. LÄS MER

 3. 3. "Ni är faktiskt föräldrar. Ni har satt det här barnet till världen så ni har ett ansvar att uppfostra barnet, i vått och torrt." : En kvalitativ studie om interaktionsprocesser mellan socialsekreterare och föräldrar till tonårsbarn

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Matilda Ljungberg; [2019]
  Nyckelord :Social services; family assessments; interaction; normality verses deviation; responsibilities; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate how social workers describe the difficulties that they experience while interacting with parents of adolescents who seek support from social services and also how social workers describe accountability for the children amongst themselves and the parents. The method chosen for this study was qualitative interviews with five different youth welfare social workers from two town district committees as part of a bigger city in Sweden. LÄS MER

 4. 4. Möjligheterna för utplantering av lejon från fångenskap till det vilda

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Alva Sellgren Molander; [2019]
  Nyckelord :ex situ reintroduktion; lejon; ex situ bevarande; in situ bevarande;

  Sammanfattning : Ex situ reintroduktion av lejon har tidigare gjorts med begränsande framgångar och har därmed dömts ut av många. Reintroducerade djur från fångenskap riskerar att sakna många av de essentiella egenskaperna för att klara sig i det vilda och rekommenderas inte att användas i första hand. LÄS MER

 5. 5. Social exclusion and discrimination of vulnerable EU migrants Comparative Analysis From the Perspective of Third Sector Organisations in Gothenburg and Copenhagen Master’s Programme

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Lilja Sif Thorisdottir; [2018-10-15]
  Nyckelord :Vulnerable EU migrants; Third Sector Organisations; Social Citizenship; Social Exclusion Inclusion; Discrimination;

  Sammanfattning : After the EU enlargements in 2004 and 2007, an increased migration has occurred within theEU borders. The right to free movement has made mobility possible within the Member Stateswithout any resident permit. LÄS MER