Sökning: "Social problems and welfare"

Visar resultat 1 - 5 av 834 uppsatser innehållade orden Social problems and welfare.

 1. 1. Social Impact Bonds in Sweden: Structural and operational impediments from experts’ perspectives

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Jonathan Good; Mattias Juhlin; [2020-07-23]
  Nyckelord :Social Impact Bonds; SIB; Social Finance; Social Entrepreneurship; Pay for Success; Social Impact Investment;

  Sammanfattning : Background and PurposeSocial Impact Bonds has recently received attention in Sweden as a new financing model thatmight enable increased efficiency and innovation within public service provision. As a financingmodel, Social Impact Bonds’ outcome-based structure, allows increased service provisionmeasuring, enabling increased transparency and new thoughts and practices to be put in place inareas of the social services where problems are prevailing. LÄS MER

 2. 2. ETT GÄNG DEFINITIONER En diskursanalys om medias framställning av gängkriminalitet.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emelie Västilä; John Widerfjell; [2020-01-15]
  Nyckelord :gang related crime; organized crime; discourse analysis; social constructivism; media; criminality; social problems.;

  Sammanfattning : According to politicians, experts and journalists a wave of gang related crime has washed over Sweden and is a threat to the country’s safety, welfare and unity. With media as a tool, it is described both as a social problem as well as an urgent national crisis. This essay concerns discourses on the portrayal of gang related crime in the media. LÄS MER

 3. 3. Socialt entreprenörskap med idrott som medel - om hybrida organisationer i en traditionell omgivning

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Hilde Elise Hansen; [2020]
  Nyckelord :socialt entreprenörskap; Idrott; hybrida organisationer; idrott som medel; civilsamhället; nyinstitutionell teori; översättningsmodellen;

  Sammanfattning : Syfte med denna uppsats är att få en bättre förståelse för vilka dessa organisationer och sociala entreprenörer som använder idrott som medel er. Jag önskar också utifrån teori förstå varför dessa organisationer uppstått. LÄS MER

 4. 4. Bildandet av Konstnärernas riksorganisation : Konstnärlig representation och sakkunskap 1936-1946

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Björn Märak Leffler; [2020]
  Nyckelord :artist unionization; political history; professionalization; artist profession; representativity; Konstnärernas riksorganisation; KRO; Statens konstråd; God konst i svenska hem och samlingslokaler;

  Sammanfattning : In an effort to understand the formation of the artist’s role in society from the perspective of the artists in relation to the founding of the State Art Council (Statens konstråd) during the period 1936-1946, this thesis studies the formation process and central problems of the Swedish Artists’ Association (Konstnärernas riksorganisation, K.R. LÄS MER

 5. 5. The Welfare State and Attitudes to Free Movement : How does the design of the social insurance system associate with public attitudes towards free movement in receiving EU countries?

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Johan Olofsson; [2020]
  Nyckelord :Free movement; the welfare state; earnings-relatedness; labor market competition hypothesis; welfare state chauvinism; deservingness; reciprocity;

  Sammanfattning : The EU is faced with problems related to the unrestricted access to national welfare states of mobile EU workers. These problems are mainly framed by the growing opposition to the free movement of workers. The strongest contributing factor to these negative attitudes has commonly said to be actor-based, i.e. LÄS MER