Sökning: "Social problems and welfare"

Visar resultat 16 - 20 av 836 uppsatser innehållade orden Social problems and welfare.

 1. 16. The Role of Arts in Nordic Society: Health and Lifestyle

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad

  Författare :Soledad Zamora; [2019]
  Nyckelord :Arts; Education; Lifestyle; Society; Sustainable development; Welfare;

  Sammanfattning : The role of arts in both formal and non-formal education has been scientifically demonstrated to create positive outcomes in people to deal with all kinds of social problems in daily life. At present, there are international public and private institutions that support this view, such as the International Arts Education Week, celebrated for the first time by UNESCO on 21-27 May 2012 when not only artists participated, but also educators, researchers, NGO actors, and international associations. LÄS MER

 2. 17. Barns delaktighet i sin egen välfärd : En jämförande kvalitativ studie av synen på barns delaktighet inom socialtjänsten och BUP

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Åsa Källander; [2019]
  Nyckelord :Barns delaktighet; barns välfärd; rättighetssubjekt; omsorgsobjekt; familjebehandling; familjeterapi; aktör; rättighetsdiskursen; omsorgsdiskursen; Socialtjänsten; BUP; medborgarskap;

  Sammanfattning : Having ratified the UNCRC (United Nations Convention on the Rights of the Child), the Swedish government and its authorities are responsible towards their young citizens to guarantee them care, protection and to be put first. In addition, children have a right to participation in processes and decisions which affect them. LÄS MER

 3. 18. Kompetensutveckling inom anställningen - problem och lösningar inom civilrätten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Caroline Ferngren; [2019]
  Nyckelord :arbetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Digitization, technology development and globalization mean that Sweden is taking big steps from an industrial society to a knowledge society. In line with this change, the demands on the employee, the employer – and on society increase. LÄS MER

 4. 19. Utformning av spaltbevattning : kan det vara vägen mot renare grisar?

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Cecilia Johansson; [2019]
  Nyckelord :spaltbevattning; droppbevattning; duschbevattning; djurvälfärd; boxhygien; slaktsvinstall;

  Sammanfattning : Hygien i svenska slaktsvinsstallar och arbetsbelastningen under sommartid kan vara ett problem i Sverige på grund av att grisarna använder den fasta liggytan som gödselyta under sommartid. Att grisen försöker kyla sig när den utsätts för värmestress, hög beläggning, icke optimal utfodringsstrategi samt ökad produktivitet är faktorer som alla bidrar till dålig boxhygien. LÄS MER

 5. 20. Samhällets spelskuld : En kostnadsestimering av spelproblemens skadeverkningar i Sverige

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Axel Norgren; Simon Torstensson; [2019]
  Nyckelord :gambling; problem gambling; social costs of gambling; spelproblem; spelberoende; spelmissbruk; problemspelare; samhällskostnader;

  Sammanfattning : Spel om pengar och dess konsekvenser för individ och samhälle har kommit att bli ett mycket omdiskuterat samtalsämne under 2019. Den svenska spelmarknaden omreglerades 2019 med motivet att motverka spelets skadeverkningar och att skydda konsumenterna. LÄS MER