Sökning: "Social problems and welfare"

Visar resultat 16 - 20 av 811 uppsatser innehållade orden Social problems and welfare.

 1. 16. En ny kommunal verksamhet växer fram : och intentioner påverkas

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Sara Larsson; [2018]
  Nyckelord :Case study; organizational change; internal and external forces; Swedish welfare; public sector; group house; Fallstudie; organisationsförändring; inre och yttre krafter; svensk välfärd; offentlig sektor; gruppbostad;

  Sammanfattning : A new municipal group house is emerging - and intentions are affected. Swedish welfare is described as something that is transforming. This essay is a case study on how a group house for young adults with mild mental retardation and social problems, developed in a municipal. LÄS MER

 2. 17. Samverkan behövs för ett gott socialt arbete : En studie om hur socialarbetare upplever samverkan och samarbete kring klienter med missbruksproblematik

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Jenny Andersson; Linda Arnestad; [2018]
  Nyckelord :collaboration; cooperate; ”social work”; ”social service”; ”Substance abuse”; samverkan; samarbeta; socialtjänsten; socialt arbete; missbruk;

  Sammanfattning : Den ökade problemspecialisering i samhällets människovårdande organisationer ställer allt högre krav på samverkan. Personer med missbruk är en grupp som inte sällan har en komplex och sammansatt problematik, vilket ofta kräver samverkan. LÄS MER

 3. 18. Att ordna vardagslivet : Statens konstruktion av hushållet 1911–1951

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Idéhistoria

  Författare :Liza Jakobsson; [2018]
  Nyckelord :Hushåll; Konsumtion; Hushållsbudgetundersökning; Konsumtionsundersökning; Välfärdsstaten; Sverige; Socialstyrelsen; Produktion; Kapitalism;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to show how the construction of the household as a political entity was undertaken by the Swedish state during the first half of the 1900. The household, mainly perceived as an apolitical subject, is shown to be articulated in response to the problems and ideals as formulated by the ruling body at the time. LÄS MER

 4. 19. Boendesegregation, bidragsberoende och arbetsmarknadsintegration : En kvantitativ studie av svenska kommuner

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap

  Författare :Mouhammed Al-Shakarchi; [2018]
  Nyckelord :Boendesegregation; bidragsberoende; arbetsmarknadsintegration;

  Sammanfattning : One of the most important issues that often appears on the political agenda is the difference between natives and the foreign born in labor market integration. A big difference between these groups would imply worse chances for foreigners of getting work, which can then create problems with implementing labor market policies. LÄS MER

 5. 20. Att nära sitt barn : en litteraturöversikt över kvinnors upplevelser av, och inställningar till spädbarnsnutrition

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Klara Thapper; [2018]
  Nyckelord :Women; Expectations; Experiences; Guilt; Breastfeeding; Kvinnor; Förväntningar; Upplevelser; Skuld; Amning;

  Sammanfattning : Spädbarnsnutrition är en global och individuell angelägenhet med gemensamt framtagna rekommendationer utifrån omfattande forskning. Enligt rekommendationerna bör ett barn ammas exklusivt i sex månader och kompletterande till annan kost i ytterligare två år eller mer. LÄS MER