Sökning: "Social problems and welfare"

Visar resultat 6 - 10 av 811 uppsatser innehållade orden Social problems and welfare.

 1. 6. "Ni är faktiskt föräldrar. Ni har satt det här barnet till världen så ni har ett ansvar att uppfostra barnet, i vått och torrt." : En kvalitativ studie om interaktionsprocesser mellan socialsekreterare och föräldrar till tonårsbarn

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Matilda Ljungberg; [2019]
  Nyckelord :Social services; family assessments; interaction; normality verses deviation; responsibilities; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate how social workers describe the difficulties that they experience while interacting with parents of adolescents who seek support from social services and also how social workers describe accountability for the children amongst themselves and the parents. The method chosen for this study was qualitative interviews with five different youth welfare social workers from two town district committees as part of a bigger city in Sweden. LÄS MER

 2. 7. Handlingsutrymmets risker vid handläggning av ekonomiskt bistånd : En studie om socialsekreterares arbete med klienter som lider av missbruksproblematik

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Gelare Hassani; Martina Otku; [2019]
  Nyckelord :Addiction; social assistance; demands; the framework of social workers within the administration of social welfare; Missbruk; ekonomiskt bistånd; krav och handlingsutrymme.;

  Sammanfattning : The aim of this essay was to study how social workers work with clients who suffer from addiction problems. The study enlightens how the legal framework concerning the legislation of social services can be seen as either a possibility or restriction in terms of processing social welfare. LÄS MER

 3. 8. Möjligheterna för utplantering av lejon från fångenskap till det vilda

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Alva Sellgren Molander; [2019]
  Nyckelord :ex situ reintroduktion; lejon; ex situ bevarande; in situ bevarande;

  Sammanfattning : Ex situ reintroduktion av lejon har tidigare gjorts med begränsande framgångar och har därmed dömts ut av många. Reintroducerade djur från fångenskap riskerar att sakna många av de essentiella egenskaperna för att klara sig i det vilda och rekommenderas inte att användas i första hand. LÄS MER

 4. 9. Social exclusion and discrimination of vulnerable EU migrants Comparative Analysis From the Perspective of Third Sector Organisations in Gothenburg and Copenhagen Master’s Programme

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Lilja Sif Thorisdottir; [2018-10-15]
  Nyckelord :Vulnerable EU migrants; Third Sector Organisations; Social Citizenship; Social Exclusion Inclusion; Discrimination;

  Sammanfattning : After the EU enlargements in 2004 and 2007, an increased migration has occurred within theEU borders. The right to free movement has made mobility possible within the Member Stateswithout any resident permit. LÄS MER

 5. 10. LESS IS MORE, OR MORE IS A MUST? A study on how European cross-sectorial social partners navigate when advocating their position on platform work.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Stina Hamberg; [2018-09-27]
  Nyckelord :platform work; social partners; ETUC; BUSINESSEUROPE; EU; legitimacy; digitalisation;

  Sammanfattning : This thesis aims at examining how cross industrial social partners seek legitimacy in a Europeancontext; a context defined by a patchwork of welfare regimes where the same kind of actors can cometo contradictory solutions to the same problem. In focus are the European Trade Union Confederation(ETUC) and BUSINESSEUROPE (BE), and how they balance between claims on the social good andtheir own interest as an advocacy group while acting on a labour market, shaped by digitalisation andstructural transformation. LÄS MER