Sökning: "Social skyddslagstiftning"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Social skyddslagstiftning.

 1. 1. Hyresrättens reglering av andrahandsupplåtelser och oskäliga hyror : En kritisk analys av reglerna som föreslås i SOU 2017:86, särskilt avseende hur hyreslagens karaktär av social skyddslagstiftning upprätthålls genom de föreslagna reglerna

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Olivia Blixt; Sara Lindholm; [2018]
  Nyckelord :Hyresrätt; Andrahandsupplåtelse; Oskälig hyra; Social skyddslagstiftning; Besittningsskydd; Förverkande;

  Sammanfattning : Bostadsbristen som råder i Sverige har gjort det möjligt för förstahandshyresgäster att göra ekonomisk vinst på otillåtna andrahandsupplåtelser och oskäliga andrahandshyror. Denna möjlighet har gett upphov till att nämnda företeelser är två växande problem på den svenska hyresmarknaden. LÄS MER

 2. 2. Lyxrenoveras hyresrätter? : En analys av hyreslagen

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/AffärsrättFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/AffärsrättFilosofiska fakulteten

  Författare :Sanna Hagenlund; Linn Hamrén; [2015]
  Nyckelord :hyresrätt; lyxrenovering; hyreslagen; JB; miljonprogrammet; hyresgäst; hyresvärd; hyresråd; hyresgästförening;

  Sammanfattning : ”Lyxrenovering” har uppmärksammats som ett fenomen i massmedia under flera tillfällen de senaste åren. Bilden som har förmedlats är att hyresgäster med låg inkomst har tvingats flytta på grund av kraftiga hyreshöjningar som skett efter renoveringar av deras lägenheter. LÄS MER

 3. 3. Svikna kvinnor i en exkluderande rättsapparat - En intersektionell analys av lagstiftningen mot könsbaserat våld

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Melinda Sjunnesson; [2014]
  Nyckelord :Migrationsrätt; Straffrätt; Allmän rättslära; Intersektionalitet; Postkolonialism: Feminism; Genus; Anknytningsrelation; Rättsosäkerhet; Migrationsverket; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Alla kvinnor i Sverige har rätt till ett liv fritt från könsbaserat våld i nära relation. Sedan början av 1990-talet har den svenska staten sett det som ett prioriterat jämställdhetsmål att utrota allt könsbaserat våld för att uppnå full jämställdhet mellan könen. LÄS MER

 4. 4. Från fri folkförflyttning till restriktiv skyddslagstiftning - en rättshistorisk studie av motiven bakom utlänningslagstiftningen under 1920- och 1930-talen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jonatan Macznik; [2014]
  Nyckelord :migration; invandring; asyl; rasbiologi; asylrätt; rättshistoria; migrationsrätt; migration law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Att människor, under tvång eller utifrån fri vilja, lämnat sina hem för att söka en bättre boplats har alltid varit en del av den mänskliga historien. Den här uppsatsen belyser hur den svenska lagstiftaren såg på invandring till Sverige på 1920- och 1930-talen. LÄS MER

 5. 5. Äktenskapet – ett rättsinstitut nött av tidens tand? En studie om äktenskaps­lagstiftningens moderna historia utifrån teorin om de normativa grundmönstren

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jakob Enoksson; [2011]
  Nyckelord :Familjerätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Samhället genomgick under 1900-talet stora förändringar. Välfärdsstatens socialpolitiska reformer gjorde att familjens roll förändrades – allt fler av de funktioner som tidigare var förbehållna familjen kom nu att övertas av samhället. Kvinnans ekonomiska självständighet och jämställdhet med mannen stärktes. LÄS MER