Sökning: "Social welfare officer"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden Social welfare officer.

 1. 1. Utomäktenskapliga födslar i Karlskrona Kommun : En kvantitativ studie av fyra socknar/församlingar från 1875 till 1925

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Daniel Adolfsson; [2022]
  Nyckelord :Illegitimate children; unmarried mothers; unmarried mother; children born out of wedlock; unknown fathers; stillbirth; Rödeby; Tving; Fridlevstad; Karlskrona; Blekinge; 19th century; 20th century; peasant society; agrarian society; industrialization; Oäkta barn; ogifta mödrar; ogift moder; barn födda utom äktenskap; utomäktenskapliga barn; okända fäder; dödföddhet; Rödeby; Tving; Fridlevstad; Karlskrona; Blekinge; 1800-tal; 1900-tal; bondesamhälle; agrarsamhälle; industrialisering;

  Sammanfattning : The study examines the occurrence of children born out of wedlock in four parishes belonging to the current Karlskrona municipality during the period 1875–1925. The parishes surveyed are Fridlevstad, Rödeby, Tving and Karlskrona city-parish. LÄS MER

 2. 2. "Snart är ingenting normalt utan det ska kategoriseras som någonting" - En studie av kuratorers uppfattningar om det utbredda användandet av begreppet psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Cajsa Fredriksson; Erika Haraldsson; [2021]
  Nyckelord :welfare officer; mental illness; patient assessment; medicalization; Social Sciences;

  Sammanfattning : The perceived problem being explored in this bachelor thesis study is how the widespread use of the term psykisk ohälsa (mental illness) might be used to include the perceived suffering that is a part of life. Based on this problem, the chosen purpose of this essay is to explore how welfare officers perceive the widespread use of the term psykisk ohälsa. LÄS MER

 3. 3. Socialsekreterares syn på anknytning vid familjehem

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Anna Norberg; [2021]
  Nyckelord :Attachment; Foster care; Foster home; Children placed in foster care; Child-welfare officer; Anknytning; Familjehem; Familjehemsplacerade barn; Socialsekreterare;

  Sammanfattning : Ungefär 20 000 barn är familjehemsplacerade i Sverige. Att bli placerad i ett familjehem och ryckas upp samt separeras från sin hemmiljö kan påverka ett barns anknytningsmönster. Teorin om anknytning påvisar vikten av att barn skapar sig trygga anknytningsmönster vilket leder till ökade möjligheter för fortsatt god utveckling. LÄS MER

 4. 4. Den erkände, den okände, den dömde : Utomäktenskapliga fäder i Umeå lands- och stadsförsamling 1897-1937

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Adam Larsson-Auna; [2021]
  Nyckelord :illegitimate children; out of wedlock; Umeå; child welfare officer system; Umeå; lag om barn utom äktenskap; fäder; 1917;

  Sammanfattning : This thesis has examined unmarried fathers in two parishes of Umeå in northern Sweden during the period 1897-1937. The main focus is on the consequences that ensued the legislation that formalized men’s obligations towards children born out of wedlock, which was passed on June 14th, 1917. LÄS MER

 5. 5. Kategoriseringssamhället, skolan och barnen : En diskursanalys av skolfrånvarons konstruktion i tidskrifter som når skolkuratorer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Moa Holm; Malin Hultman; [2020]
  Nyckelord :School absenteeism; school welfare officer; discourse analysis; categorization; Foucauldian power; Skolfrånvaro; skolkurator; diskursanalys; kategorisering; Foucaults maktteori;

  Sammanfattning : Although Sweden has a long tradition of compulsory school attendance, there are children that do not attend. Previous research confirms that there are many concepts used to describe school absenteeism. LÄS MER