Sökning: "Social wellbeing theory"

Visar resultat 1 - 5 av 136 uppsatser innehållade orden Social wellbeing theory.

 1. 1. Bedömning av sociala insatser och stöd för HBTQI+-ungdomar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Nova Hurtig Allik; [2022]
  Nyckelord :Availability; LGBTQI youth; quality; social interventions; social support; HBTQI ungdomar; kvalitet; sociala insatser; socialt stöd; tillgänglighet;

  Sammanfattning : HBTQI+-ungdomar är en särskilt utsatt grupp eftersom risken för dem att erfara psykisk ohälsa är utökad. HBTQI+ ungdomar erfar fortfarande osynliggörande, öppen diskriminering, hot om våld och våld på grund av deras HBTQI+-tillhörighet. LÄS MER

 2. 2. Coping with the climate crisis: How to address climate emotions to galvanize sustainability transformations

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Ragnhild Kirkhus; [2022]
  Nyckelord :Climate change; climate psychology; wellbeing; pro-environmental behavior; coping theory; three spheres of transformation framework; sustainability science; Social Sciences;

  Sammanfattning : Effectively coping with climate emotions has untapped potential to galvanize sustainability transformations. This thesis investigates how individuals cope effectively with climate change, and how to upscale coping for sustainability. LÄS MER

 3. 3. Att få vara sig själv : Om skolkuratorers arbete med HBTQI-elever i grundskolan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Jomna Alwan; Jasmin Abdi; [2022]
  Nyckelord :LGBTQI; Gender identity; sexual orientation; school counselor school conselor; queer theory; critical theory; Sweden; vulnerabilitiy; work methods;

  Sammanfattning : The aim of this study is to explore and understand school counselors' experiences and work methods towards students in elementary school who identify as LGBTQI and experience vulnerability as a result of this. LGBTQI-youth are described by the Swedish government as particularly vulnerable in schools because of their LGBTQI-identity. LÄS MER

 4. 4. Aktivitetsteorin och psykisk ohälsa : En aktivitetsteoretisk analys av kommunikationen i en volontärverksamhet som arbetar med att främja psykiskt välbefinnande

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Wilma Lindberg; [2022]
  Nyckelord :Activity theory; mental health; helpline; communication; social computing; Aktivitetsteorin; psykisk ohälsa; stödlinje; kommunikation; social computing;

  Sammanfattning : Aktivitetsteorin har rötterna i psykologin men har på senare år använts inom många andra områden, bland annat inom informationsteknologi. Teorin innehåller sex aktörer som används för att identifiera olika delar av ett system för att sedan se hur de påverkar varandra och systemet. LÄS MER

 5. 5. Sustainable livelihood for farmers : A study presenting both challenges and opportunities for local small-scale farmers in Alluriquin, Ecuador

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Olivia Adolfsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The primary sector is of high importance to the economy and wellbeing of many countries. This is especially true for Ecuador, where 51 percent of the population living in rural areas earn their living through agriculture, livestock and fishing activities. LÄS MER