Sökning: "Social-Demokraten"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet Social-Demokraten.

 1. 1. Förberedelsernas år : Deltagande och subjektsformering kring den svenska socialdemokratin 1889-1891

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Martin Jansson; [2017]
  Nyckelord :Swedish labor movement - participatory media - work time regulation – working class – class identity - social democracy – biopolitics;

  Sammanfattning : This master’s thesis revolves around the means of participation established around the newly formed Social Democratic Party in Sweden at the end of the 19th century. In 1889 the party was organized in close proximity to the editorial office of the party newspaper, Social-demokraten, and dependent on the support of its subscribers to uphold and increase circulation. LÄS MER

 2. 2. Svensk opinionsbildning 1918 : En studie av tre socialistiska tidningar och riksdagens opinionsuttryck i anslutning till finska inbördeskriget

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Joakim Henriksson; [2015]
  Nyckelord :Finnish civil war; SAP; SSV; Folkets Dagblad Politiken; Norrskensflamman; Social-Demokraten; formation of opinion;

  Sammanfattning : The civil war in Finland became a great political battle between the Swedish Social Demo- cratic Party (SAP) and the Swedish Social Democratic Left-Wing Party (SSV) during spring 1918. Few studies about Swedish media report have been published that has a connection to the Finnish civil war. LÄS MER

 3. 3. Först maten, sedan moralen : Kultur- och bildningsideal inom tidningen Social-Demokraten 1886

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för historia och samtidsstudier

  Författare :Alfred Esbjörnson; [2015]
  Nyckelord :kultur; bildning; socialdemokrati; palm; branting; nyström;

  Sammanfattning : In the autumn of 1886 the editor in chief of the Swedish social democratic newspaper Social-Demokraten August Palm resigns and Hjalmar Branting takes over as editor in chief. This will lead toa shift how the newspaper writes about culture and general education (bildning in Swedish, after theGerman term Bildung which lacks an English equivalent). LÄS MER

 4. 4. Från Anschluss till Sudetenlandet : Två svenska dagstidningars rapportering om Nazitysklands erövringar

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Johan Colliander; [2015]
  Nyckelord :Anschluss; Österrike; Tjeckoslovakien; presshistoria; nazism; antisemitism; Stockholms-Tidningen; Social-Demokraten;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen har jag valt att undersöka pressbilden av Nazitysklands erövringar av under 1938. Först det så kallade Anschluss i Österrike och sen ockupationen av delar av dåvarande Tjeckoslovakien, det så kallade Sudetenlandet. LÄS MER

 5. 5. Gammalstafning eller nystavning? : En komparativ analys av tidningsspråket efter 1906 års stavningsreform

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Markella Callin; [2014]
  Nyckelord :gammalstavning; nystavning; rättstavning; ortografi; stavningsreform; 1906;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks tre dagstidningars bruk av gammalstavning och nystavning efter 1906 års stavningsreform. Undersökningen sträcker sig från 1906 till 1926 och omfattar alltså en period på 20 år. De tidningar som ingår i undersökningen är Aftonbladet, Nya Dagligt Al- lehanda samt Social-Demokraten. LÄS MER