Sökning: "Social-mix"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet Social-mix.

 1. 1. Ett tätare Malmö - Trender och utmaningar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Ronald Osmanovic; Savin Tarek Mersho; [2019]
  Nyckelord :Förtätning; Malmö; Bostadsblandning; Social-mix; Amiralsstaden; Täthet;

  Sammanfattning : Stadsplaneringen har förändrats avsevärt med åren och så har även stadsidealet. För att hantera den allt växande urbaniseringen av städer har förtätning blivit en allt mer förekommande strategi i stadsplaneringen. Förtätning har flera miljömässiga fördelar som främjar de globala målen för hållbar utveckling. LÄS MER

 2. 2. “What is the alternative? Not trying to mix? Nah.” A case study on housing and social mix policies within physical planning in Malmö, Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Astrid Bachs; [2019]
  Nyckelord :Social mix; housing mix; physical planning; neoliberal urbanism; Social Sciences;

  Sammanfattning : Residential segregation is seen as a growing problem within many urban areas today. Segregation is assumed to hamper social integration and the life-chances of disadvantaged as well as creating instability in society. One policy measure to deal with residential segregation is to increase the variation in the housing structure. LÄS MER

 3. 3. Socially mixed housing : A study on the operationalisation and outcomes of social mix policy in Sweden

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Lovisa Dyall Silfverbrand; [2019]
  Nyckelord :Social mix; housing policy; segregation; social justice; urban planning;

  Sammanfattning : In response to increasing patterns of socio-spatial segregation, Swedish cities have adopted policies to promote social mix, which is generally considered positive due to its effect on spatial justice and social cohesion. However, institutional changes have negatively impacted the possibilities of fulfilling this policy objective. LÄS MER

 4. 4. Malmöpendelns integrationspotential - Om kollektivtrafik och förbättrad tillgänglighet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Ruben Stagell; [2019]
  Nyckelord :Integration; segregation; public transport; accessibility; social mix; Malmöpendeln; Social Sciences;

  Sammanfattning : The main purpose of this paper is to investigate how the new railway line, Malmöpendeln, can break the segregation and improve integration in the city of Malmö. The subsidiary aim with the essay is to further investigate if Rosengård station can lead to a positive urban development and improved integration. LÄS MER

 5. 5. Social blandning - en jämförande studie av tre stadsområden i Malmö

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Kajsa Broman; Camilla Ligovic; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Den här uppsatsen behandlar vad vi identifierat som ett modernt ideal inom nutida stadsplanering, nämligen social blandning. Trots att en stor skara kritiker ifrågasätter idealet kring social blandning är det idag både en utbredd metod och ett mål inom svensk stadsplanering. LÄS MER